Tallink redovisar rekordvinst

Gruppen gjort en nettovinst på 44,2 miljoner euro. Foto: Tallink

Tallink Grupp har idag publicerat sitt oreviderade finansiella resultat för det tredje kvartalet samt de första nio månaderna 2019, där gruppen når rekordhöga nivåer under högsäsongen. Under det tredje kvartalet 2019 var gruppens oreviderade nettovinst 54,6 miljoner euro (46,1 miljoner under Q3 2018), vilket är gruppens bästa nettovinst någonsin för det tredje kvartalet. Tredje kvartalets Ebitda ökade också med 12,1 miljoner euro till 83,2 miljoner euro.

Under årets första 9 månader har gruppen gjort en nettovinst på 44,2 miljoner euro, vilket är en ökning på 2,4 miljoner euro (5,8 procent) jämfört med samma period förra året. Det finansiella resultatet för de nio första månaderna 2019 påverkades positivt av det mycket starka tredje kvartalet men negativt av dockningen av sju av företagets fartyg under den första halvan på året.

Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp, kommenterar resultatet t:

– Det rekordbrytande tredje kvartalet är resultatet av en stadig tillväxt av passagerarantalet, en förbättrad marginal för ombordverksamheten, en stark kostnadskontroll, de investeringar som har gjorts för att uppnå större energieffektivitet på våra fartyg samt det framgångsrika avtalet avseende delvis fixerade bränslepriser i slutet av förra året.