Tallink Grupps nya höghastighetsfartyg namngivet

Tallinks nya höghastighetsfartyg kommer att heta MySTAR. Visionsbild: Tallink

Tallink Grupp har valt namn på det nya höghastighetsfartyget som kommer att byggas vid Raumas varv i Finland, levereras i slutet av 2021 och trafikera på rutten Helsingfors - Tallinn. Fartyget kommer att heta; MySTAR. Namnet på fartyget utsågs genom en namntävling där en finsk medborgare bidrog med det vinnande förslaget.

Rederiet anordnade under sommaren en namntävling för det nya fartyget och det slutgiltiga beslutet om fartygets namn fattades av koncernledningen under september. Mer än 2 800 bidrag mottogs från 30 olika länder över hela världen. Det största antalet namnbidrag mottogs från företagets hemmamarknader i Sverige, Finland, Estland och Lettland. Finska sjöfartsentusiaster bidrog med flest antal namnförslag.

Även om de föreslagna namnen varierade kraftigt, innehöll ett stort antal av uppgifterna orden "star" och "Baltic" och jämfört med namntävlingen som hölls för några år sedan för att namnge Megastar, noterades en betydande ökning i antalet namn som innehåller viss hänvisning till miljö och hållbarhet, dvs. olika variationer av "eco" och "green".

Vi tvivlade aldrig på intresset från människorna i regionen har för sjöfart och visste att många människor runt Östersjön skulle ta tillfället i akt att skriva in sitt namn i regionens sjöfartshistoria genom att föreslå det vinnande namnet. En rolig aspekt att addera är att vi har sett ett mycket stort intresse från globala sjöfartfans, som alla bidrog med många bra namn”, säger Paavo Nõgene, VD på Tallink Grupp.

Att välja det vinnande namnet var inte lätt, eftersom det fanns många bra förslag. I slutändan ville vi fortsätta med traditionen att våra höghastighetsfartyg är Östersjöns ”stjärnor” vilket gjorde att vi kunde minska antalet namn för urvalsprocessen. Vi valde MySTAR då det nya fartyget kommer att formas av alla som kommer att resa ombord fartyget, då alla ska kunna känna att detta fartyg är en del av dem”, avslutar Nõgene.

Marietta Kähärä från Finland, bidrog med namnet MySTAR och kommer nu att få en present av företaget och kommer att bli inbjuden att resa med ombord på fartygets jungfruresa.