Iveco Bus levererar 409 biogasbussar till Paris

Urbanway NP, drivs med hjälp av biometan som härrör sig från återvunnet organiskt avfall. Drivmedlet, som ger stora miljöfördelar, bidrar till bullerreducering och förbättrad luftkvalitet. Foto: Iveco Bus

Iveco Bus har erhållit en rekordorder.  Busstillverkaren hat fått i uppdrag att leverera 409 bussar av typ Urbanway Natural Power (NP) till transportmyndigheten Ile-de-France Mobilités, som bedriver verksamhet i Parisområdet.

Bussarna kommer att forsla passagerare inom ett kollektivtrafiknät som täcker både de inre och yttre förorterna i Parisregionen och kommer att spela en viktig roll i stadens utvecklingsplan för ett dieselfritt transportnät.

Denna betydande order är resultatet av ett samarbete mellan(offentlig fransk transportcentralen för inköp). Affären tillkännagavs vid den senaste nationella kollektivtrafikutställningen i Nantes, Frankrike.

Iveco Bus kommer att leverera de biogasdrivna bussarna mellan 2020 och 2021. Urbanway NP har en räckvidd på upp till 400 kilometer och är därför idealisk anpassad till de krav, som ställs av Parisområdets kollektivtrafiknät.

Urbanway NP, drivs med hjälp av biometan som härrör från återvunnet organiskt avfall. Drivmedlet, som ger stora miljöfördelar, bidrar till larmreducering och förbättrad luftkvalitet.

Finpartikelutsläpp reduceras till nästan noll och NOx-utsläpp minskar med mer än en tredjedel. Urbanways naturgasmotor sänker ljudnivån med 50 procent vilket förbättrar resevillkoren för både förare, passagerare och invånare.

Denna teknik tar itu med morgondagens mobilitetsutmaningar: luftkvalitet och klimatskydd är bara två av de extra fördelarna som uppnås med denna typ av bränsle. Man behöver inte ens kompromissa med prestandan.