Anna Johansson deltar i lanseringen av Scanias nya lastbil

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Regeringskansliet

Den 23 augusti, befinner sig infrastrukturminister Anna Johansson i Paris där hon deltae i en konferens som sker i samband med lanseringen av nästa generations lastbilar från Scania.

Infrastrukturminister Anna Johansson kommer att börja sin dag i Paris med att på svenska ambassaden hålla öppningsanförandet för ett rundabordsamtal om hållbar transport, infrastruktur och innovation. I fokus för rundabordssamtalet står FN:s globala mål för hållbar utveckling kopplade till Agenda 2030, framförallt mål nummer 9 – som bland annat handlar om hållbar infrastruktur, och utvecklingsmål nummer 11 – om hållbara städer.

Under eftermiddagen håller Scania högnivåkonferensen Sustainable Transport Forum som avslutas med lanseringen av företagets nya generation av lastbilar. Anna Johansson kommer under konferensen att delta i ett panelsamtal om vikten av samarbete mellan samhällssektorerna för att bäst utveckla framtidens hållbara transporter.