Företagare föredrar flyget för affärsresor

Endast drygt 18 procent väljer tåg vid tjänsteresror. Foto: Visma

51 procent av Sveriges företagare föredrar flyg som transportmedel vid tjänsteresor medan drygt 18 procent väljer tåg. Det visar en färsk undersökning som Visma Advantage gjort kring affärsresande.

Undersökningen genomfördes via webben under senvåren 2019. 680 små och medelstora företag svarade på frågor om hur de planerar och fattar beslut kring affärsresande. Samtliga svarande är kundföretag till Visma.

– Ett ökat fokus på flygets miljöpåverkan har lett till en intensiv samhällsdebatt med politiker och företagsledare, samt nya krafter som Greta Thunberg. Men här kan vi konstatera att flyget ofta ändå prioriteras framför andra alternativ. Tidsvinsten tycks stå i fokus när små och medelstora företag väljer färdsätt, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Bilen är det näst mest populära färdmedlet. Egen bil eller tjänstebil är ett ofta förekommande sätt att ta sig till kunder, leverantörer och partners med drygt 27 procent av respondenterna som föredrar det färdsättet. Det i undersökningen minst populära sättet att resa är hyrbil, endast knappt 4 procent väljer att hyra bil regelbundet.