Regeringen påskyndar omställningen till fossilfri transportsektor

Regeringen tillsätter en elektrifieringskommission. Arkivbild

I höstens budgetproposition finns flera initiativ för att påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor, och särskilt fokus ligger på elektrifiering. Snabbladdning lyfts upp för att täcka vita fläckar i landet och en elektrifieringskommission tillsätts för att påskynda elektrifiering av tyngre transporter.

Power Circles statistik visar att tillväxten på laddbara fordon fortsätter öka med runt 50 % årligen, och elbilarna äter sakta marknadsandelar från laddhybriderna. Idag finns 92 992 laddbara fordon på våra vägar, och nästan 2 000 laddstationer. 416 av dessa stationer erbjuder idag snabbladdning.

Redan med dagens infrastruktur kan du köra elbil mellan Ystad och Haparanda, men det finns flera områden i landet där möjligheten att snabbladda behöver byggas ut. Detta gäller framför allt Norrlands inland, samt glesbygden i Småland, Värmland och Gävleborg, något som Trafikverket lyfte i en utredning förra året.

I utredningen bedömdes att mellan 70-140 snabbladdningstationer behöver komma på plats, till en uppskattad investeringskostnad på mellan 35-80 miljoner kronor. Budgetpropositionens förslag är att 50 miljoner kronor ska delas ut i stöd till snabbladdning under 3 år.

– Det är spännande att se att förslaget i stort verkar fånga upp behovet som Trafikverket sett. Exakt hur stödet kommer att delas ut återstår att se, säger Johanna Barr, sakkunnig och statistikansvarig på Power Circle.