Foria och Ragn-Sells inleder branschöverskridande samarbete

Ragn-Sells elektrifierar sina transporter av flygaska till och från värmeverken i Mälardalen. Foto: Ragn-Sells

Nu rullar en ny, unik batteridriven tung lastbil på vägarna i Mälardalen. Ellastbilen, som är en av den första i sitt slag, klarar av att transportera upp till 64 ton. Bakom den nya ellastbilen står lastbilstillverkaren Scania, transport- och maskintjänstföretaget Foria och miljöföretaget Ragn-Sells. Lastbilen ingår i REEL-projektet.

– Vår nya ellastbil blir en del av transportlösningen som möjliggör ett cirkulärt system. Nu kan Foria transportera flygaska från kraft- och värmeverken i Mälardalen utsläppsfritt till Ragn-Sells nya anläggning där värdefulla salter kan återvinnas och användas igen, säger Fredrik Allard, Senior Vice President och chef för Scanias lastbilselektrifiering.

För att påskynda utvecklingen av elektrifierade utsläppsfria tunga transporter har lastbilstillverkaren Scania, transport- och maskintjänstföretaget Foria och miljöföretaget Ragn-Sells inlett ett branschöverskridande samarbete.

Scania levererar den batteridrivna tunga lastbilen som klarar av att transportera upp till 64 ton. Foria ansvarar för driften av lastbilen, som främst kommer att transportera flygaska från Mälardalsregionens kraft- och värmeverk till återvinning på Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning på Högbytorp, nordväst om Stockholm.

Redan nu rullar den batteridrivna tunga lastbilen på vägarna för att transportera flygaska från kraft- och värmeverken i Mälardalen till Högbytorp för lagring tills dess att den nya fabriken tagits i drift. Idag finns flera lösningar för helt elektrifierade transporter, men de flesta inkluderar kortare sträckor och lättare lastbilar.

– Ellastbilen är ett stort steg och absolut nödvändigt för Foria om vi ska kunna ställa om till el och på så sätt förändra ett flöde som är uppbyggt kring det fossila. Samarbetet med Scania och Ragn-Sells ger oss möjlighet att lära och utvärdera inför framtida investeringar i fossilfri teknik, säger Tove Winiger, hållbarhetschef på Foria.

När den nya behandlingsanläggningen tagits i drift kommer ellastbilen köras i tvåskift för att minska antalet fossildrivna transporter. För att undvika onödiga och kostsamma driftstopp kommer lastbilen att stödladdas i samband med lastning och lossning. Vid Ragn-Sells anläggning på Högbytorp har teknikbolaget ABB levererat två högeffektsladdare med en kapacitet på 160 kW. Förhoppningen är att samma laddningsmöjligheter på sikt även ska finnas hos kraft- och värmeverken där flygaskan hämtas.

– Vår satsning på flygaska är en av de största investeringar som gjorts inom cirkulär materialåtervinning i Sverige. Vi är glada över samarbetet med Scania och Foria som möjliggör elektrifierade utsläppsfria transporter av flygaska till och från vår anläggning, säger Erik Wastesson, projektledare på miljöföretaget Ragn-Sells.