Förarbrist tvingar Skellefteå buss att dra in helgturer

Skellefteå buss lider brist på förare. Bild: Daniel Eriksson

Skellefteå buss genomför förändringar i det nya kollektivtrafiksystemet. Antalet turer på helgerna i stadstrafiken minskas med cirka en tredjedel från och med i lördags.

– Resursbrist tvingar oss till tillfälliga neddragningar i trafiken. Vi väljer att göra det på helgerna när det blir minst påverkan för våra resenärer. Vi värnar om att upprätthålla skoltrafiken, vardagstrafiken i stadstrafiken och regiontrafiken, säger Skellefteå buss vd Andreas Olofsson.

Det nya kollektivtrafiksystemet i Skellefteå trädde i kraft under förra måndagen. Ett system som utökar Skellefteå buss trafikutbud i kommunen och möjliggör för fler att välja kollektivtrafik.

– Vi känner en stor grundläggande tilltro till det nya systemet som långsiktigt stärker kollektivtrafikens roll i ett växande Skellefteå. Vi märker redan att många resenärer under den här veckan har valt buss framför andra färdmedel, säger Andreas Olofsson.

I och med att det i närtid har tillkommit ett antal tilläggsbeställningar från Skellefteå kommun jämfört med den ursprungliga planen för det nya kollektivtrafiksystemet, har Skellefteå buss under innevarande vecka fått ställa in vissa turer i stadstrafiken.

– De totala beställningarna har ökat i omfattning på kort tid vilket gör att vi i nuläget inte klarar av att leverera beställda volymer. Resursmässigt hinner vi inte omgående växa in den nya, större kostymen med den utökning som krävs av främst chaufförer men även fordon, säger Kristoffer Hedenström, trafikchef på Skellefteå buss.

Skellefteå buss väljer därför att temporärt skala ner trafikutbudet till en hållbar nivå. Ambitionen är att växa ikapp under hösten och att vid årsskiftet kunna gå upp till full volym igen.