Trafiken på Øresundsbron minskar

Nu blir det hastighetskontroller på Öresundsbron. Foto: sxc.hu

Vägtrafiken på Øresundsbron minskade det första halvåret 2019 – lastbilar och bussar ökade, men något färre personbilar passerade bron, jämfört med i fjol. Lägre räntekostnader, ökade intäkter med 24 miljoner danska kronor och stabil kostnadskontroll ger ett förbättrat rörelseresultat. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 564 miljoner danska kronor, en förbättring på 29 miljoner danska kronor. 

I genomsnitt passerade 19.488 fordon Øresundsbron per dygn – en minskning med 1,3 procent jämfört med samma period förra året – och vägtrafikintäkterna ökade med 19 miljoner danska kronor.  

Tio procent fler BroPass Fritid-resor från Danmark till Sverige bidrar till att fritidstrafiken över Øresundsbron stigit med 1,6 procent under årets första sex månader. 

– Trafiken har en negativ tillväxt under det första halvåret. Men den ökade fritidstrafiken till Sverige är ett tydligt exempel på att en svag svensk krona får stor effekt på trafiken över bron. Många danska kunder gynnas av kursen och får mer för sina danska kronor vid upplevelser på den svenska sidan, säger Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet. 

Den svenska valutan stod i kurs 68,93 gentemot den danska under våren – den lägsta nivån sedan 2009.  

Trafiken för lastbilar över 9 meter ökade med 3,3 procent under det första halvåret, vilket motsvarar 45 fler passager per dygn. Antalet modulekipage – lastbilar över 20 meter – ökade med hela 32,9 procent under halvåret jämfört med samma period förra året. 

– Så fort tillägget för modulekipage försvann vid årsskiftet såg vi en tydlig ökning. Två modulekipage rymmer ofta lika mycket som tre normala långtradare, vilket också ger en positiv effekt ur miljösynpunkt. Så det är extra glädjande att satsningen lyckats så väl, säger Caroline Ullman-Hammer. 

Tack vare smarta kameror i betalstationen är det numera möjligt att urskilja godsbärande transporter, 6-9 meter, från andra fordon med liknande längd. Sedan årsskiftet ingår därför dessa last- och varubilar i den samlade godstrafiken, för att på sikt ge en mer rättvisande bild av den trafikutvecklingen. 

Antalet bussar på förbindelsen har ökat med 7,3 procent till i genomsnitt 157 passager per dygn under det första halvåret jämfört med samma period i fjol. Pendlingstrafiken minskade med 3,6 procent under perioden, vilket motsvarar 213 fordon per dygn. 

Øresundsbro Konsortiets driftskostnader ökade marginellt från 125 till 126 miljoner DKK, men räntekostnaderna sjönk från 116 till 101 miljoner danska kronor under perioden. Rörelseresultatet före finansiella poster och värdeförändringar blev ett överskott på 665 miljoner danska kronor, vilket är en förbättring på 14 miljoner danska kronor. 

I höst börjar det enskilt största investeringsprojektet sedan bron stod klar år 2000: Stålfackverkens 300.000 kvadratmeter stora yta ska få ett nytt färglager.