Alstom och Siemens lämnade in ett uppdaterat fusionsförslag till EU

Siemens och Alstoms gemensamma presskonferens: Till väster Joe Kaeser, Siemens styrelseordförande och VD Joe Kaeser, och Henri Poupart-Lafarge VD för Alstom. Foto: Siemens.com

Två europeiska tillverkare av rullande materiel, Alstom och Siemens Mobility har lämnat in ett nytt gemensamt åtgärdspaket till Europeiska kommissionen för godkännande, som en del av båda parternas fusionsavtal som undertecknades den 29 mars 2018.

Det var i september förra året som det tillkännagavs att Siemens och Alstoms järnvägsdivisioner skulle slås samman till det som är tänkt att bli världens största tågtillverkare med ett marknadsvärde som är tre gånger större än närmaste konkurrent, skrev Reuters vid detta tillfälle. 

Det nya fusionspaketet iordningställdes av Alstom och Siemens efter att kommissionen hade tidigare i år kritiserat parternas fusionsplaner.

Då förmodade man att fusionen skulle leda till skapandet av världens största tågtillverkare ”med ett marknadsvärde som är tre gånger större än närmaste konkurrent”

I oktober i år sade EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager i ett uttalande i EU-parlamentet att det redan kommit fram oro över den dominerande marknadsposition det nya bolaget skulle få, och att hon uppmanar alla kritiker att gå i samman och lägga fram sin sak.

- Vår analys av affären pågår fortfarande. Vi hoppas att alla parter med synpunkter kontaktar oss, det är inte för sent, sade hon.

- De föreslagna åtgärderna omfattar huvudsakligen signalverksamhet samt rullande materielprodukter och utgör cirka fyra procent av försäljningen av den kombinerade enheten, rapporterade Alstom och Siemens i ett gemensamt uttalande.

Båda parterna tror därmed att deras förslag kommer att godkännas av kommissionen.

Kommissionens svar och beslut ifråga om det uppdaterade förslaget förväntas senast den 18 februari 2019.