Flera finsk-svenska biobaserade utvecklingsprojekt startar

Bioekonomi är Europas svar på viktiga miljöutmaningar som världen står inför redan idag. Bioekonomin syftar till att minska beroendet av naturresurser, omvandla tillverkning, främja en hållbar produktion av förnybara resurser från mark, fiske och vattenbruk och deras omvandling till mat, foder, fiber, biobaserade produkter och bioenergi, samtidigt som nya arbetstillfällen och industrier växer fram. Bild: EU-kommisionen

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland.

Nu har fyra projekt beviljats medel och tre av dessa projekt sker i samverkan mellan länderna. Projekten ska utveckla nyckelteknologier för kemikalier eller material från bioråvara.

Projektens titlar är:

  • Sågverk 4.0 Anpassad flexibel sågverksproduktion genom integrerade, datadrivna modeller och beslut
  • NordicBio – Circular Nordic Bio Nonwoven in MedTech Applications
  • MiniRefine – Demonstration av Nya processer för produktion av förnyelsebara drivmedel för transportsektorn
  • Storskalig produktion av Appethyl 2 för biologisk aptitkontroll.

Sammanlagt har de fyra projekten beviljats 1,4 million euro (SEK 13.9 million) fördelat på 4 år. I projekten Sågverk 4.0, NordicBio och MiniRefine samarbetar både svenska och finska aktörer, medan projektet Storskalig produktion av Appethyl 2 drivs av endast svenska aktörer.

"Det är glädjande att vi nu främjar en ökad forsknings- och utvecklingssamverkan mellan länderna med starka projekt som också visar på den stora potentialen och bredden inom den biobaserade utvecklingen", säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

"Samarbetet mellan de starka bioekonomiländerna Finland och Sverige är viktigt och vi har nu bra möjligheter att också i framtiden fortsätta samarbetet kring nya biobaserade och cirkulära innovationer", säger Tuula Savola, BioNets Program Manager, Business Finland.

"Det blir spännande att följa dessa projekt. Sverige och Finland kan lära av varandra och tillsammans bidra till omställningen till en biobaserad ekonomi", säger Anders Holmgren, utlysningsansvarig, Vinnova.

"Jag hoppas att detta bara är början till ett långvarigt framtida samarbete inom ett både viktigt och inspirerande område", säger Christine Hagström-Näsi, Senior Advisor, CLIC Innovation.

I samband med att Finland under 2017 firade 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige. Det var en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av forskartjänster. Utlysningssamarbetet är en konkret effekt av samarbetet som startade mellan länderna i och med överlämnandet av presenten.

I utlysningen "Utveckling av nyckelteknologier för tillverkning av biobaserade produkter" fanns det möjlighet att antingen söka medel gemensamt från båda länderna, eller om ett projekt endast hade parter från ett land att söka medel i det landet. Erbjudandet riktade sig till projekt som möjliggör processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Utlysningen fokuserade specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo.