Ahlsell tar logistiken för bygget av Karlatornet

Foto: Ahlsell

Ahlsell har vunnit uppdraget att hantera bygglogistiken för bygget av Nordens högsta byggnad, Karlatornet. Karlatornet, som kommer att byggas i den nya stadsdelen Karlastaden i Göteborg, kommer att ha 73 våningar och bli 245 meter högt. Inflyttningarna i tornet förväntas påbörjas år 2021 och det nya området är planerat att stå klart några år senare.

Avtalet omfattar logistiklösningen för hela projektet, vilket innebär att Ahlsell kommer att ha runt 40 personer involverande i logistiken under projektets löptid. För Ahlsell kommer projektet att löpa med full fart från och med 2020, med en successiv uppstart under 2019. Det är Serneke Bygg som är beställare och för dem var det självklart att hitta en samarbetspartner med kompetens och innovativt tänkande kring komplexa logistikflöden.

Vi ska bygga högt på en mycket begränsad yta. Vi på Serneke har tidigt i vår projektering identifierat de logistiska utmaningarna i detta. Det logistikkoncept som vi planerat för har nu förfinats ytterligare med hjälp av Ahlsells kompetens. Med deras erfarenhet av komplexa flöden och engagemang i bygglogistik så var det naturligt att välja dem som samarbetspartner i utförandet av denna logistikentreprenad., säger Conny Segerdahl, Platschef Karlatornet, Serneke Bygg.

Ahlsell har en lång erfarenhet av effektiva och hållbara logistiklösningar så en effektiv byggplatslogistik har varit på agendan länge. De senaste tre åren har företaget jobbat än mer fokuserat med att definiera och sälja tjänsten.

– Det finns studier som visar att en montör bara hinner montera 30-40 procent av tiden. Resten av tiden går åt till att vänta, leta eller hämta material. I dessa tider med resursbrist och krav på kostnadseffektivitet finns det en stor uppsida för kunderna att få rätt saker, på rätt plats och i rätt tid, säger Fredrik Bergegård, Försäljningschef för Ahlsell Sverige.