Gör ”klimatbonusbilen” till nya miljöbilen

Foto: Energigas Sverige

Nybilsförsäljningen slår nya rekord, men dieseln dominerar fortfarande och andelen miljöbilar är låg. Därför krävs ett enkelt och tydligt regelverk för miljöbilar. Det anser Energigas Sverige. "Definitionen av ”klimatbonusbil” måste nu ligga till grund för en ny miljöbilsdefinition", skriver organisationen. 

Bonus-malus införs den 1 juli i år för att fler nya bilar med låga utsläpp ska komma ut på marknaden. Redan nu har regeringen beslutat om hur en ”klimatbonusbil” ska definieras. De fordon som får bonus i bonus-malus klassas som ”klimatbonusbil” – gasbilar, laddhybrider, rena elbilar och vätgasbilar. Definitionen av ”klimatbonusbil” måste nu ligga till grund för en ny miljöbilsdefinition.

- Dagarna innan jul tog regeringen ett viktigt beslut om hur en ”klimatbonusbil” ska definieras. Det är helt logiskt att fordon som får en bonus i bonus-malus – gasbilar, laddhybrider, rena elbilar och vätgasbilar – också klassas som ”klimatbonusbil”. Denna definition måste nu ligga till grund för en ny miljöbilsdefinition, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

- Nybilsförsäljningen slår nya rekord, men dieseln dominerar fortfarande och andelen miljöbilar är låg. Därför krävs ett enkelt och tydligt regelverk för miljöbilar. Då kommer fler att kunna göra rätt miljöval, både i bilhallen och i upphandlingen. En tydlig miljöbilsdefinition, kombinerat med incitament som bonus-malus och fortsatt reducerat förmånsvärde för tjänstebilar, gör att fler riktiga miljöbilar kommer ut på marknaden. Under höst och vinter har vi sett ett uppsving för gasbilsförsäljningen. Nu läggs grunden för att denna uppgång mycket väl ska kunna öka ytterligare under 2018, säger Maria Malmkvist.