Ahlsell köper Sikab i Göteborg

Foto: Ahlsell

Tillträde beräknas ske i början på juni

Ahlsell har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Svensk Industri & Kommunservice. Bolaget omsätter cirka 55 miljoner kronor och har 13 anställda.

Svensk Industri & Kommunservice, som marknadsför sig under varumärket Sikab är ett av Göteborgs ledande företag inom yrkeskläder och arbetsskor. Bolaget har en 1 200 kvadratmeter stor butik på Hisingen nära Tingstadstunneln där det finns cirka 5 000 lagerlagda artiklar som erbjuds till kommuner samt små och medelstora entreprenörsföretag.

– Sikab har en attraktiv kundbas med många kunder inom offentlig förvaltning. Förvärvet breddar och stärker vårt erbjudande inom yrkeskläder och arbetsskor i Göteborgsregionen och vi ser goda möjligheter till korsförsäljning inom främst personlig skyddsutrustning, säger Johan Nilsson, vd och koncernchef i Ahlsell.

Ahlsell avser att driva verksamheten vidare under Sikabs varumärke, men ska integrera inköp, logistik och administration. Tillträde beräknas ske i början på juni och förvärvet förväntas ha marginell positiv påverkan på Ahlsells resultat per aktie för 2017.