”Sjöfartens potential tydliggörs av Slussen”

Vy över Slussen. Foto: Per Fredman

I samband med ombyggnationen av Slussen i Stockholm levereras byggmaterialet via pråmtrafik från Södertälje hamn. Detta bidrar till både mindre miljöpåverkan och trängsel. Varje pråm motsvarar runt 20 lastbilar som annars hade trängts på Stockholms innerstadsgator. ”Transportarbetet i Slussen är ett gott exempel på hur vi kan förflytta gods från väg till sjö och på så sätt minimera antalet lastbilar på vägarna” Det säger Robert Tingvall, vd för Södertälje hamn.

Byggmaterialet körs via järnväg och större fartyg från Luxemburg till Södertälje hamn där godset omlastas till pråmbåt och körs in till både Stockholms och Södertäljes sluss som bägge genomgår stora ombyggnationer. Till Stockholms sluss transporteras materialet via Mälaren som erbjuder en direkt och snabb väg rakt in i Stockholms kärna.

- Södertälje hamns vision är att vara en omlastningshamn för gods som sedan fraktas vidare till Mälardalsregionen, på fartyg som är stora nog att ersätta kanske 20 lastbilar eller fler, säger Robert Tingvall.

I och med att godset omlastas till pråm i Södertälje hamn blir det lättare att även välja miljösmarta lösningar hela vägen från Luxemburg. Ett alternativ hade varit att köra godset på lastbil från Luxemburg istället, vilket hade bidragit till mer utsläpp och trängsel.

Genom att använda hamnar som omlastningspunkter finns stor potential att fler likande projekt genomförs i Sverige. Södertälje hamn har ett strategiskt läge nära Stockholm och insjövägen är betydligt kortare än att frakta godset via östersjön.

- Projektet har visat att det i praktiken fungerar att flytta över gods från väg till sjöfart. På detta sätt kan vi ta vara på sjöfartens lediga kapacitet vilket är positivt både för våra vägar, städer och miljö, säger Robert Tingvall.