Ny operatör för Gävle Hamn

Foto: Gävle Hamn

Nu är det klart. Turkiska hamnoperatörsbolaget Yilport tar över driften av Gävle Hamn. Avtalet innebär att kommunägda Gävle Hamn äger själva hamnen, det vill säga mark och infrastruktur, medan all drift privatiseras och regleras genom ett 30-årigt avtal.  Avtalet trädde i kraft den 2 maj 2016.

 – Så gott som alla större hamnar i världen drivs på detta sätt. Det kommer att innebära mer investeringar, större godsvolymer och att hamnen fortsätter att växa, säger Örjan Larsson, styrelseordförande i Gävle hamn AB.

I och med avtalet kommer Yilport att garantera omedelbara investeringar på cirka 450 miljoner kronor, huvudsakligen i en ny containerterminal. Alla parter är nöjda med affären.

– Detta ger oss fantastiska möjligheter att utveckla hamnen och säkra Gävles position som ett viktigt logistiknav från Stockholm och uppåt hela Norrland. Det är bra för kommunen, men framförallt bra för det lokala och regionala näringslivet, säger kommunalrådet Inger KällgrenSawela

– Med driften av Gävle hamn förfogar Yilport Norden över ett nätverk som saknar motstycke. Med kombiterminalen Stockholm Nord, och hamnarna i Oslo och Gävle fokuserar vi på nya transport-korridorer, affärsmodeller och robusta paketlösningar för våra kunder, säger Eryn Dinyovszky, chef för Yilport Norden.

Om YilportYilport är ett turkiskt hamnoperatörsbolag med verksamhet i hela världen. Köpet av Baltic Sea Gateway AB är det tredje nordiska förvärvet. Det började med en 80-procentig andel i Gävle Containerterminal inkluderande kombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg. Sedan februari 2015 driver Yilport även Oslos nya containerhamn med en 20 + 10-årig koncession. Yilports europeiska portfölj tredubblades nyligen också i storlek med förvärvet av Tertir-gruppen, och nio terminaler i Portugal och Spanien.

Om Gävle Hamn Från Gävle Hamn skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen, hit kommer en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige behöver. Gävle Hamns åtta olika terminaler tar emot cirka 1000 fartygsanlöp per år.