Van Hool fick en ny beställning på 20 bränslecellbussar

​​​​​​​Nederländernas transportmyndighet och Qbuzz har sedan december 2017 hållit på med ett pilotprojekt med bränslecellbussar, som var tillverkade av Van Hool. Foto: Van Hool

Inom ramen av en tidigare koncession i norra Nederländerna som Van Hool tidigare undertecknade med den nederländska bussoperatören Qbuzz, har den belgiska busstillverkaren nu fått i uppdrag att leverera 20 bränslecellbussar till Qbuzz.

Samtidigt har nederländska transportmyndighetens representation i staden Groningen beviljat Shell tillståndet att bygga en vätgasstation i staden Groningen samt underteckna kontrakt för inköp av vätgas.

Transportmyndigheten i Groningen, som är ansvarig för den koncession som Qbuzz erhöll, har nu även gett buss-operatören tillstånd att beställa dessa 20 bränslecellsbussar.

För denna koncession Qbuzz redan tidigare placerat order på totalt 164 elbussar. De 20 bränslecellbussarna som tillverkas av Van Hool, kommer att tas i drift i december 2020.

 Dessa bränslecellbussar kommer att ha en räckvidd mellan 350 och 400 kilometer. På grund av detta utökade sortiment kommer de 20 Van Hool-tillverkade fordonen att köra längs intercity-rutter i provinserna Drenthe och i staden Groningen.

- Detta är vår näst största order ifråga om vätgasbussar, efter de 40 vätgasbussarna för linjen Köln-Wüppertal, sedan Van Hool började designa, utveckla och bygga vätgasbussar 2005, förklarare Filip Van Hool, VD på Van Hool.

- Van Hool har redan byggt eller producerar 131 vätgasbussar för Nordamerika (21) och Europa (110).

I norra delen av landet, i staden Delfzijl, finns det idag bara en vätgasfyllningsstation, men detta är en industrianläggning som ägs av företaget Nouryon. Stationen är anpassad för att kunna ta emot bränslecellbussar.

För att undvika en extra kostnad som uppstår genom 35 kilometers extra körning till tankstationen i Delfzijl har transportmyndigheten planerat att bygga en vätgasstation i staden Groningen som Shell har vunnit kontraktet för.