Tallink Grupp öppnar fraktfilial i Polen

Ruttkarta för Tallink och Silja Line. Karta: Tallink

Tallink Grupp har registrerat ett filialkontor i Polen för expansion av bolagets fraktverksamhet. Kontoret baseras i Warszawa och bolaget befinner sig just nu i en rekryteringsprocess av en filialchef till det polska kontoret.

Tallink och Silja Lines fraktverksamhet har under de senaste åren sett en stabil tillväxt över hela ruttnätverket. Bolaget tillhandahåller transport- och fraktverksamhet på alla passagerarfartyg samt två dedikerade fraktfartyg, vilket innebär att rederiet är en väsentlig del av den regionala transportinfrastrukturen. Beslutet att öppna ett kontor i Polen är en del av bolagets önskan att växa fraktverksamheten i Centraleuropa.

– Fraktverksamheten är en viktig, snabbt expanderande del av vår verksamhet där vi sett en stark tillväxt i antalet fraktkunder från Centraleuropa. Vi har tidigare betjänat dessa kunder från våra nuvarande hemmamarknader, men anser nu att vi kan erbjuda dem ännu bättre service om vi befinner oss geografiskt närmare och skapa oss en ännu bättre förståelse för deras behov, säger Håkan Fagerström, Head of Cargo på Tallink Grupp.

– Vi har nyligen slutfört registreringsprocessen i Polen och har nu ett säte i Warszawa. Vi rekryterar för närvarande en filialchef med erfarenhet inom fraktverksamhet och god kunskap om de lokala och regionala marknaderna.Vi hoppas kunna ha filialen i fullt bruk från och med tredje kvartalet 2019, avslutar Håkan Fagerström.