Omfattande ommöbleringar i Postnord

Annemarie Gardshol, tillförordnad koncernchef för Postnord. Foto: Postnord

Postnords styrelse har utsett Annemarie Gardshol till tillförordnad koncernchef för Postnord. Rekryteringen av en ny koncernchef inleds omedelbart.

– Som en konsekvens av accelererande marknadsförändringar behöver takten i Postnords omställningsarbete öka ytterligare. Samtidigt måste ett ökat fokus ligga på kärnverksamheten i respektive land, vilket är avgörande för att möta kundernas behov och möjliggöra långsiktig lönsamhet. Styrelsen och Håkan Ericsson har därför gemensamt kommit fram till att det är dags för nytt ledarskap för Postnord, säger Christian Jansson, ordförande i Postnord.

Nuvarande Sverigechef Annemarie Gardshol tillträder som tillförordnad koncernchef idag. Hon är med sin bakgrund inom Postnord väl insatt i kärnverksamheten och de utmaningar som bolaget står inför. Hon kommer att kvarstå i sin nuvarande roll som vd för Postnord Sverige.

– Den nya ledningen kommer nu med högsta fart, i samarbete med styrelsen, arbeta fram en plan för att genomföra de nödvändiga omställningarna. Vår ambition är att fortsätta stärka vår ledande position i Norden, säger Annemarie Gardshol, tillförordnad koncernchef för Postnord.

Utöver detta kommer ledningsgruppen förnyas ytterligare med en tillförordnad CFO, Lena Larsson (f.n. Head of Group Business Control), i och med att nuvarande CFO Gunilla Berg också kommer att lämna organisationen.