LFV utvecklar framtidens flygplatser

Foto: Örnsköldsvik Airport

Nu startar utvecklingen av ett internationellt test- och demonstrationscenter för fjärrstyrda och autonoma flygplatser på Örnsköldsvik Airport. Arenan kommer att utgöra ett forum för aktörer inom flygbranschen och intressenter från industrin, akademin, myndigheter och regionen.

Örnsköldsvik Airport är världens första flygplats med flygtrafikledning på distans. Sedan april 2015 leds flygtrafiken där från LFVs kontrollcentral i Sundsvall. Nu tar LFV och Örnsköldsviks Airport samarbetet vidare för att utveckla automation och digitalisering med fokus på säkerhet, effektivitet och hållbarhet.

– Det här är mycket positivt och vi ligger redan i dag i framkant vad gäller fjärrstyrning och innovation här i Örnsköldsvik. Med en arena för att testa nya former av automatiserade tjänster där vi är många som samarbetar är också ett kvitto på vår regions attraktivitet och kunnande kring digitaliseringens möjligheter, säger flygplatschef Robert Gyllroth.

– Den testarena som nu etableras och som VINNOVA är med och stödjer, kommer att erbjuda unika möjligheter för forskning och demonstration av nya koncept på en flygplats i realtid, säger Gunnar Olsson på LFVs FoI-avdelning.

Värdet av att validera lösningar i realistiska miljöer är stort. Det ökar kvaliteten i forskningen och ger bättre beslutsunderlag för kommande investeringar. Sedan våren 2018 har ett forskningsprojekt, Autotomated Vechicles for Airports, AVAP, fokuserat på att utveckla självkörande fordon som sköter plogning, sopning och gräsklippning på flygplatser.

Till hösten 2019 kommer projektet, som finansieras av Trafikverket, att demonstrera möjligheterna att genomföra flygplatsbevakning samt autonom snöröjning, gräsklippning och friktionsmätning.

– LFV har under många år arbetat med forskning och innovation för att nya lösningar för morgondagens flyg både nationellt och internationellt.  Nya samarbeten skapar nya möjligheter och stärker Sveriges position inom digitalisering och innovation, säger Gunnar Olsson.