Best Transport köper distributionen av June Express i Jönköping

Foto: Best Transport

Nu förstärker Best Transport sin position i Sverige ytterligare genom att förvärva distributionsavdelningen hos June Express i Jönköping. Den geografiskt viktiga etableringen innebär att Best Transport från och med 1 mars 2019 finns i Sveriges logistikcentrum.

– Vi på Best Transport är glada och stolta över att vi nu förvärvar June Express distributionsavdelning. Det här innebär att vi på ett bra och effektivt sätt binder samman våra storstäder. Samtidigt säkerställer vi genom etableringen en hög kvalitet på våra hemleveranser i Jönköpingsregionen, säger Niklas Knight, VD för Best Transport.

June Express, som har över 50 års erfarenhet inom transportbranschen, tillför Best-koncernen stor kompetens liksom ökad kapacitet i form av chaufförer och fordon. Att företagen nu får gemensamma nätverk och en gemensam fordonsflotta medför också positiva effekter för kunderna: tillgång till nya och snabbare tjänster liksom ökad geografisk täckning.

För June Express betyder avyttringen att företaget nu kan fokusera på kärnverksamheten flytt.

– Vi kommer under 2019 fokusera på vår flyttverksamhet, vilket innebär att vi nu avyttrar distributionsavdelningen. Vår avsikt är att längre fram i år också avyttra budverksamheten. För oss har det varit viktigt att säkerställa att avdelningens drift och inriktning bibehålls. Därför känns det extra bra att det är Best Transport som nu tar över distributionsverksamheten, säger Lars Lundahl, VD för June Express.