MS Jehander 1 får eldiven efterförljare

Det eldrivna pråmfartyget blir mer tekniskt avancerat än MS Jehander 1 och får dubbel lastkapacitet. Bild: Avatar Logistics

Avatar Logistics och Jehander planerar för ett nytt eldrivet pråmfartyg för transporter av sand och grus inom Stockholmsregionen. Företagen har ett samarbete om sjötransporter, där Avtars befintliga fartyg MS Jehander 1 transporterar ballastmaterial till betongfabrikerna inne i Stockholm. Det nya pråmfartyget beräknas kunna tas i drift i mitten av 2024.

– Det är glädjande att vi undertecknat en gemensam avsiktsförklaring kring bygget av ett nytt, miljöeffektivt pråmfartyg anpassat för bulktransporter inom Stockholmsområdet. Det eldrivna pråmfartyget blir mer tekniskt avancerat och får dubbel lastkapacitet. Det innebär att pråmfartyget för varje last kan ersätta 100 lastbilar på landvägen. Med den planerade eldriften kommer pråmfartyget också att minska Jehanders CO2-påverkan med upp till 95 procent jämfört med motsvarande lastbilsalternativ. Det kommer starkt att bidra till en renare miljö i Stockholms innerstad, säger Johan Lantz, vd för Avatar Logistics.

Det nya pråmfartyget kommer byggas enligt EU:s regelverk för pråmtrafik, Inland waterway transport/Inland navigation. En första design har redan tagits fram av Shipyard Ferus Smit i Holland. Avatar Logistics kommer som nästa steg att söka grön medfinansiering.  Pråmfartyg är speciellt anpassade för trafik inom det inrikes transportsystemet och på urbana vattenvägar. De ersätter – och kompletterar – lastbilstransporter och är mycket vanliga inom EU.

Befintliga 50 år gamla MS Jehander 1 transporterar årligen 300 000 ton ballast (berg- och grus- material) från Jehanders grustäkter i Mälaren in till betongfabrikerna i centrala Stockholm.

– Vi vill fortsätta att utnyttja sjöfarten och också öka våra sjötransporter inom hela Mälaren. Fartygs- transporterna ökar hållbarheten och effektiviteten för både oss och samhället i stort. Ett nytt eldrivet pråmfartyg är ett naturligt steg i vår miljöstrategi, säger Mats Björkryd, vd Jehander.