Tuffare krav på leverantörer av färdtjänstresor

Nya regler gäller för leverantörer vid upphandlingen av resor inom färdtjänst- och sjukresesystemet. Foto: Unsplash/Dan Gold

Just nu pågår upphandlingen för resor med taxi inom färdtjänst- och sjukresesystemet i Region Stockholm. Utifrån lärdomar efter pandemin, har nu fler nya krav ställts på leverantörerna.

- Vi hoppas på bättre tidspassning och bättre kvalitét, säger Fredrik Wallén, ordförande i färdtjänstnämnden, KD, Region Stockholm.

Varje dygn utförs omkring 10 000 färdtjänst- och sjukresor med taxi i Region Stockholm. Under sommaren pågår en ny upphandling av resor som genomförs av Region Stockholms Trafikförvaltning efter beslut i Färdtjänstnämnden. Allt beräknas vara klart till hösten.

– Det är sannolikt den största taxiupphandlingen i världen. Den ska säkra tillgången till taxibilar för ett system som innebär resor dygnet runt i hela Stockholms län, för de som behöver åka sjukresa med taxi och för de som har färdtjänsttillstånd för resor med vanlig taxi, säger Fredrik Wallén, ordförande i färdtjänstnämnden, KD, Region Stockholm.

Trots att tidspassningen är över 80 procent och majoriteten av resorna hittills fungerat väl, ställs nu högre krav på bättre tidspassning och bättre kvalité.

– Kraven är högre på framtida leverantörers garantier att tillhandahålla bilar i länets alla delar, och ger möjlighet för fler aktörer att lägga anbud på specifika lokala delar av länet, säger Fredrik Wallén.
Målet är att få fler leverantörer, minska sårbarheten och få fler fordon som kör färdtjänst. Detta i sin tur kommer medföra bättre tidspassning i de områden som haft problem.

Fler tillägg i upphandlingen är bland annat att prissättningen förändras för att ge större utrymme för affärsmässiga anbud. Taxibolagen måste också utveckla sin förarutbildning för de som utför färdtjänst- och sjukresor och de ska själva ha kontakt med intresseorganisationer som arbetar med frågan. Ett annat tillägg är att resenären digitalt ska kunna följa var den beställda taxin befinner sig.

– Vi vill att leverantörerna ska erbjuda system så att den som beställt en resa ska kunna vara uppdaterad kring att bilen är på väg och var den befinner sig genom en app, säger Fredrik Wallén.
Han har goda förhoppningar om att ett av de bästa avtalen någonsin gällande färdtjänstresor i regionen, snart kan skrivas under.

– Det finns goda förutsättningar för att den upphandling som nu pågår kommer att leda fram till det bästa och tydligaste avtal för denna verksamhet Region Stockholm och tidigare Landstinget, någonsin haft.