Framtidens fartyg för utsläppsfri gotlandstrafik

Projektet Gotland Horizon drivs av Rederi Gotland med ambitionen att kunna beställa ett fartyg redan 2025.Bild: Rederi Gotland

Gotland Horizon blir Sveriges första storskaliga vätgasdrivna fartyg för både resenärer och frakt, med vatten som enda utsläpp. Det nya konceptfartyget möjliggör för en utsläppsfri Gotlandsresa redan 2030.

Gotland Horizon är projektnamnet för framtidens fartyg i Gotlandstrafiken, framtaget av Rederi Gotland, Destination Gotland och Gotland Tech Development, designat för att drivas av fossilfri vätgas. Med gasturbiner i kombination med ångturbiner, är målet att trafiken till och från Gotland kommer att fortsätta med samma hastighet och service som idag, men utan negativa utsläpp. Dessutom är gasturbinerna genom sin multi-fuel funktion förberedda för att hantera andra typer av fossilfria bränslen i takt med teknikutvecklingen och tillgången på olika drivmedel.

– Vi är stolta över att idag kunna presentera vårt framtida fartygsprojekt för att ta ner utsläppen mot noll, Gotland Horizon. Vi är övertygade om att teknikutvecklingen kommer möjliggöra en utsläppsfri sjöfart, och vårt arbete med att ta fram ett koncept för ett utsläppsfritt fartyg är en väldigt viktig del för att kunna skapa en klimatneutral Gotlandstrafik, säger Håkan Johansson, vd Rederi Gotland.

Projektet Gotland Horizon drivs av Rederi Gotland som har ambitionen att kunna beställa ett fartyg redan 2025, för att kunna gå i Destination Gotlands trafik senast 2030. En fossilfri drift är det enda alternativet för Gotlandstrafiken framåt, både ur en miljömässigt och ekonomiskt hållbar synvinkel.

– När CO2-utsläpp prissätts för sjöfarten, och nya krav och regleringar kommer på plats kommer det bli allt dyrare att köra på fossila bränslen. En viktig utveckling för att få till en klimatomställning. Det känns därför väldigt bra att vi kan vara med och leda omställningen, och möjliggöra en fossilfri överfart för alla Gotlandsresenärer, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland.

En avgörande del för att sjöfarten ska lyckas är utvecklingen av framtidens klimatsmarta fartyg med ny bränsleteknik. Därför fokuserar Rederi Gotland på nya samarbeten över branschgränser och driver på för ökad tillgång till fossilfria bränslen. Gotland Tech Development, en del av Rederi Gotland, har till syfte att driva projekt inom ramen för sjöfartens omställning.

– Utvecklingen av framtidens utsläppsfria fartyg för Gotlandstrafiken är avgörande för vårt klimatarbete. Målet om klimatneutralitet kommer nås genom en kombination av en utfasning av fossila bränslen på befintliga fartyg och genom att ta nya utsläppsfria fartyg i trafik, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland.

Ambitionen är att fartyget ska vara byggt med material framställt med minsta möjliga klimatpåverkan, samtidigt som det drivs helt utan utsläpp. Med Gotland Horizon tar sjöfarten ett stort kliv mot att kunna bidra till minskade utsläpp i hela Östersjöregionen där fler fartyg kan bli fossilfria.