Söderbergföretagen förvärvar inom sitt affärsområde Infrastruktur

Ska skapa ett nytt starkt nordiskt erbjudande med bland annat intelligenta transportsystem. Foto: Normi Group

Finska Normi Group består av fyra separata bolag vilka besitter stor kompetens inom infrastruktur, entreprenad, trafikvägledning, säkerhetsprodukter och bergsprängning. Genom detta förvärv stärker Söderbergföretagen sitt affärsområde Infrastruktur ytterligare, i vilket svenska marknadsledande Blinkfyrar och ProVia ingår. Affären innebär stora möjligheter för Blinkfyrar och Normi Group att tillsammans skapa ett nytt starkt nordiskt erbjudande med bland annat intelligenta transportsystem, ITS, i fokus. I linje med detta förvärvar Söderbergföretagen nu Normi Group, bestående av fyra separata företag: Normiopaste, Normivalaistus, Normilouhinta och Varala Engineering.

Förutom gemensamma affärsmål finns många kulturella likheter och en förståelse mellan bolagen. Inom Söderbergföretagen finns en kultur som präglas av entreprenörskap, öppenhet, glädje och driv. De navigerar genom vardagen som en familj där varje medlem räknas och skapar en miljö där individen är avgörande för tillväxt och framgång. I linje med detta sitter Normi Groups finska ledning kvar och bär kulturen vidare även efter förvärvet. Samtidigt välkomnar de en ny styrelseordförande i Finland, närmare bestämt Elisabeth Nagy som idag är vd för Blinkfyrar i Sverige.

– Nu ser vi till samhällets, stadens och vägtrafikens förändring och digitalisering. Genom den styrka som ryms inom bland annat ITS kommer vi kunna möta framtidens krav och bidra till ett mer hållbart samhälle med ökad trafiksäkerhet, säger Elisabeth Nagy.

– Vi bedömer att det under några år funnits ett avvaktande förhållningssätt från upphandlande parter men att man nu inte längre kan avstå investeringar i utökad trafiksäkerhet.

Detta uppdämda behov gör att timingen av denna affär känns, om möjligt, ännu bättre, säger Mattias Sonnenfeld, vd och koncernchef för Söderbergföretagen.

Tillsammans omsätter Söderbergföretagens affärsområde Infrastruktur ca 600 miljoner SEK och ser en stor framtidspotential inom ITS men också en möjlighet att utvidga marknaden.

– Både Normi Group och Blinkfyrar har unikt utvecklade produkter, innovationer och gedigen kunskap och tillsammans kan vi skapa ännu större värde för våra kunder, säger Tommi Saarni, VD Normi Group.