Inzile går in på norska marknaden

Inzile följer Bring till deras hemmamarknad, Foto: Inzile

Elbilsföretaget Inzile etablerar sig i Norge Elbilsföretaget Inzile inleder sin internationella expansion med att etablera ett försäljningsföretag i Norge i syfte att sälja Inziles första produkt, den elektriska lätta lastbilen Pro4.

– Det känns naturligt att vi börjar vår internationella expansion med vårt grannland Norge, säger Inziles vd Ragnar Åhgren. Norge ligger i framkant när det gäller elfordon och vi har länge upplevt en stark efterfrågan på våra produkter där, fortsätter Ragnar Åhgren.

– Vår första kund och större aktieägare Bring är baserad i Norge och ägs av Norwegian Posten AS, säger försäljnings- och marknadschef Klas Åhgren. Vi följer därför Bring till deras hemmamarknad, som känns som en bra bas att bygga på, fortsätter Klas Åhgren.

Inzile Pro4 är en elektrisk lättbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Electric Utility Vehicle, EUV, är ett nischsegment inom bilindustrin som förväntas växa snabbt de närmaste åren. Kundgrupperna inkluderar fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläpp i städerna, liksom kommuner och parkförvaltningar.