Nytt samarbete för väte som lastbilsdrivmedel

Daimler satsar stort på väte som drivmedel för framtidens lastbilar. Foto: Mercedes-Benz

Daimler, Volvo, Iveco, Shell och OMV meddelar att man går in i ett helt nytt samarbete runt väte som drivmedel för lastbilar – H2Accelerate. Målet är att skapa förutsättningar för storskalig försäljning av vätedrivna el-lastbilar redan under de kommande tio åren.

En fossilfri lastbilssektor står mycket högt på agendan för regeringar och näringsliv i stora delar av världen. De företag som nu gått in det nya samarbetet H2Accelerate menar att väte och bränsleceller kommer att vara en vital del i den processen. Med en storskalig lansering av vätedrivna lastbilar kommer man också att skapa helt nya verksamheter: fossilfria produktionsanläggningar, vätedistribution, tankanläggningar både för vätgas och flytande väte och inte minst tillverkning av lastbilar och motorer.

Företagen i samarbetet menar att det krävs gemensamma och synkade insatser under 20-talet för att få till den storskaliga lansering som krävs för att uppnå de europeiska målen om noll-utsläpp 2050.

Tanken är att processen börjar med ett antal nyckelkunder som åtar sig att satsa på vätedrift. Man räknar med att dessa företag kommer att verka i lokala kluster och längs korridorer med väl utbyggd infrastruktur för att tanka väte. Under den kommande 10-års perioden kan dessa kluster byggas ihop och bilda ett pan-europeiskt nätverk.

Redan häromveckan tillkännagav Linde att man tillsammans med Daimler ska utveckla teknik för snabb tankning med öppna lösningar som även andra aktörer kan använda. Daimler och Volvo presenterade nyligen sitt gemensamma bolag för teknikutveckling. Och tidigare i höst visade Daimler sin konceptlastbil Mercedes-Benz GenH2 som drivs av flytande väte. Redan i slutet av 20-talet är planen att det ska finnas över 10.000 tunga vätedrivna lastbilar i trafik i Europa och ett nät av korridorer över hela kontinenten.

––Deltagarna i H2Accelerate är eniga om att vätedrivna lastbilar är en nyckel för CO2-neutrala transporter i framtiden, säger Martin Daum som är styrelseordförande i Daimler Truck.