Greencarrier köper Transpoint Internationals väglogistiksverksamhet

Transpoint tillhandahåller logistik på väg och järnväg i bland annat Baltikum och övriga Europa. Foto: Transpoint

Greencarrier Freight Services vid förvärv av Transpoint Internationals väglogistiksverksamhet i Baltikum och Central- och Östeuropa. Greencarrier tillhandahåller globala transport- och logistiklösningar. Koncernens omsättning uppgår till ca 4,7 miljarder kronor med etablering i 11 länder och 950 medarbetare.

Transpoint International är en del av VR Transpoint, som tillhandahåller logistik på väg och järnväg i bland annat Baltikum och övriga Europa. Genom transaktionen förvärvar Greencarrier väglogistikverksamheten i Baltikum och Öst- och Centraleuropa. Cirka 40 anställda vid Transpoint Internationals finska, estniska, lettiska och litauiska verksamhetskontor kommer att övergå till Greencarrier. Transaktionen är villkorad av konkurrensgodkännande vid den estniska konkurrensmyndigheten.