Metrobussar med egna körbanor i Göteborg

Metrobussar skapar förutsättningar för en hållbar samhällsplanering. Visionsbild: Sturm&Drang

Antalet invånare i Göteborg, Mölndal och Partille förväntas öka med 200.000 till 2035 och kommunerna har gått samman om en målbild för en bättre och mer hållbar trafiksituation.  En del av Målbild Koll2035 är metrobussar med egna körbanor som binder ihop städerna runt Göteborg och flera viktiga platser i storstadsområdet med förbindelser in till centrala Göteborg. Ramboll har fått i uppdrag av Partille kommun att studera hur ett metrobusstråk på Landvettervägen kan utformas. 

– En av de mest spännande utmaningarna är att utforma Landvettervägen genom Partille som en levande stadsgata för de människor som bor i området samtidigt som metrobussarna ska ha egen körbana och hållplatser. Det känns väldigt bra att vara med och bidra till bättre kollektivtrafik och lägre koldioxidutsläpp, säger Sheraz Iqbal, stadsplanerare och uppdragsledare på Ramboll.

– En stadsgata längst Landvettervägen skapar förutsättningar för en hållbar samhällsplanering. Idag är bilen helt dominerande, men genom att använda marken längs vägen mer effektivt kan vi skapa potential för nya bostäder, arbetsplatser och stadsmiljöer där människor vill vara, samtidigt får vi bättre resmöjligheter med kollektivtrafik, gång och cykel, säger Emma Johansson, strategisk trafikplanerare på Partille kommun.

Metrobussarnas utformning med dörrar på båda sidor ger flexibilitet när det handlar om att välja platser för de stationsliknande hållplatserna. En fördel med att bussarna får egna körbanor är att framkomligheten och tillgängligheten för kollektivtrafik ökar och ger Partilleborna möjlighet att ta sig smidigare och snabbare in till Göteborg. Förutom en minskad belastning på klimatet kommer även trängseln att bli mindre när fler väljer att lämna bilen hemma. 

– Det här är stadsplanering utifrån människans perspektiv snarare än bilarnas, att låta livet runt omkring styra och trafiken anpassas. Det är ett erfaret gäng som jobbar med utvecklingen och det är viktigt eftersom den första delen kan ha påverkan på planeringen av fler sträckor. I det här projektet använder vi en del av tänket kring Dag Hammarsköldsleden som vi jobbat för att få mer stadsvänlig med utrymme för spårtrafik, förklarar Sheraz Iqbal.