Helsingborgs Hamn ingår partnerskap med Einride

Einrides T-Pod tests i Helsingborgs Hamn. Foto: Einride

Einride blir Helsingborgs Hamns samarbetspartner i det utannonserade innovationspartnerskapet. Företaget arbetar med att utveckla ett system för självkörande, elektriska lastbilar som är hållbart, effektivt och säkert.  Nu inleds projektet med mätningar och analyser av transportflödet i hamnområdet.

Einride grundades 2016 och har sedan dess satt ett tydligt avtryck i branschen. Samarbetet med Helsingborgs Hamn kommer bli en betydelsefull del av utvecklingen för autonoma, elektriska transporter både i Sverige och världen. Alla innovationspartnerskap som genomförs bryter ny mark och de inledande analyserna kommer att lägga grunden för projektets framåtskridande.

– Mycket av det vi gör nu är nytt, obeprövat och spännande och så kommer det fortsätta på vår resa tillsammans med Einride. Även upphandlingsmyndigheten har varit behjälpliga hela vägen vilket vi är tacksamma för när vi arbetar vidare mot våra delmål. Tredje kvartalet 2021 hoppas vi ha en pilot på plats för att köra containers mellan två hamndelar inom vårt område. Som sista nivå och steg tre ska fordonen kunna köra 4-5 mil utanför hamnens område, säger Mats Fernebrand inköpschef i Helsingborgs Hamn.

Hamnområden är väl lämpade område för att införa autonoma lastbilstransporter. Det handlar om mindre komplexa trafiksituationer och förutsägbara färdvägar där man kan säkerställa att rätt infrastruktur finns på plats, som uppkoppling och laddstationer. Om det dessutom handlar om inhägnat område så krävs inget speciellt tillstånd för att framföra fordonet.

– Innovationspartnerskapet med Helsingborgs Hamn skapar förutsättningar för att utforska hur autonoma, elektriska lastbilar kan bidra till effektiva och säkra transporter i hamnområden och samtidigt radikalt minska utsläppen. Vi ser fram emot samarbetet med Helsingborgs Hamn och möjligheten att få vara med på deras fortsatta resa mot att bli Nordens modernaste hamn, säger Robert Falck som är grundare och vd för Einride.