Dämpat halvår för den svenska fordonsmarknaden

Siffrorna visar en nedgång med 6 procent för personbilar Foto: Guilhem Vellut from Annecy, France/Wikimedia Commons

Mobility Swedens senaste nyregistreringsstatistik visar på en utmanande trend för den svenska fordonsmarknaden under första halvåret 2024.

Personbilar har minskat, medan tunga lastbilar och bussar har haft  med föregående år. Trots en ökning för lätta lastbilar sedan början av året, minskade de i juni. Trenden mot laddbara fordon fortsätter. Elbilar minskade under första halvåret, medan laddhybrider ökade. Andelen elbilar i juni ligger dock på en hög nivå och landar på 35,9 procent, vilket är den högsta andelen för en månad under 2024. 

– Det är glädjande att andelen elbilar nådde årsbästa i juni men vi ser samtidigt en stagnerande marknad vilket leder till en gradvis åldrande fordonsflotta. För att möta klimatmålen och stärka Sveriges konkurrenskraft är det avgörande att elektrifieringen accelereras, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Svag utveckling för den svenska fordonsmarknaden

Den svenska laddinfrastrukturen har växt stadigt under året, med över 1 000 nya laddpunkter varje månad. I juni passerades milstolpen 50 000 laddpunkter fördelade på mer än 7 000 laddstationer. Trots denna tillväxt finns en risk att utbyggnaden avtar till följd av en nedgång i elfordonsförsäljningen. Laddoperatörerna justerar nu sina expansionsplaner för att undvika ekonomiska risker.

Fortsatt svagt för lätta lastbilar

Marknadsläget för lätta lastbilar förblir svagt med en minskning på cirka 1 procent i nyregistreringar under juni. Under första halvåret noterades visserligen en ökning på nära 8 procent , men branschens interna data indikerar på en avtagande efterfrågan. Andelen lätta elektriska lastbilar uppgick till cirka 20 procent i juni och nästan 23 procent under första halvåret. Det ekonomiska läget, särskilt inom byggsektorn, har lett till att Mobility Sweden sänker sin prognos för årets lätta lastbilar från 42 000 till 39 000 fordon. Andelen eldrivna lätta lastbilar justeras också ned från 30 procent till 25 procent, i linje med det svaga orderläget.

– Trots ett välkommet statligt stöd för lätta elektriska lastbilar ser vi att elektrifieringen saktar in även i detta segment. Detta är drivet av konjunkturläget, de sänkta dieselpriserna, men även att många kunder uppfattar klimatpremien som administrativt svår, säger Mattias Bergman.

Nedåtgående trend för tunga fordon

Registreringarna av tunga lastbilar fortsätter att visa en nedåtgående trend, med en minskning på 14 procent i juni och totalt över 16 procent under första halvåret jämfört med föregående år. Av de nya tunga lastbilarna var 8 procent eldrivna i juni och hittills i år uppgår andelen till drygt 6 procent . För att marknaden ska kunna växa är det avgörande att laddinfrastrukturen och styrmedlen fortsätter att utvecklas.

Bussmarknaden kämpar med dramatisk minskning

Nyregistreringarna av bussar har drabbats hårt med en minskning på 64 procent under juni och 29 procent för första halvåret. Situationen för elbussar är särskilt utmanande, där ingen ny elbuss registrerades under juni och endast 3,5 procent av registreringarna hittills i år är elbussar, jämfört med nästan 41 procent förra året. Beslutet att avsluta stödet för elektriska stadsbussar anses vara ett misstag av branschen, som nu efterfrågar en återinföring av stödet för att stimulera marknaden.

Källa: Mobility Sweden