MoveByBike förvärvar danska logistikföretaget Chainge ApS

Effekten av förvärvet förväntas öka koncernens omsättning med cirka 50 procent med oförändrat månatligt resultat. Foto: MoveByBike

MoveByBike meddelar att de har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det danska logistikbolaget Chainge ApS för 19 miljoner kronor. Tillträdesdagen för affären är satt till den 8 juli 2024.

Chainge ApS, ett företag baserat i Storköpenhamn, fokuserar på logistik med eltransportcyklar. Trots en stor omsättning under januari till maj 2024 visade företaget en negativ rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar. 

Förvärvet innebär en strategisk utvidgning på den nordiska marknaden. Genom denna transaktion förväntar sig MoveByBike öka sin omsättning med cirka 50 %.