Världens första metanoldrivna SOV-skepp sjösatt

Efter den framgångsrika sjösättningen av världens första metanoldrivna SOV, planerar Esvagt och Ørsted att fortsätta utveckla och implementera hållbara lösningar inom sjöfartssektorn. Beställningen av ett systerfartyg, som förväntas levereras 2026, är ett tecken på deras långsiktiga engagemang för grön teknologi och innovation. Foto: Esvagt

För två år sedan beslutade Esvagt och Ørsted att investera i världens första servicefartyg, ett så kallat SOV, som drivs av e-metanol. Fartyget beställdes från Cemre-varvet i Turkiet och har nu sjösatts.

NB1094 SOV kommer att drivas av batterier och dubbla bränslemotorer som kan köras på e-metanol, producerad av vindenergi och biogen kol. Detta kommer att leda till en årlig minskning av utsläppen med cirka 4 500 ton koldioxid, meddelar de två danska företagen.

- Vi anser att det här är ett viktigt steg mot en grönare framtid för sjöfarten, säger representanter från Esvagt och Ørsted.

Ørsted planerar att leverera e-metanol till den nya SOV.

Det 93 meter långa fartyget har plats för 124 personer och kommer att segla under dansk flagg. När fartyget tas i bruk senare i år, kommer det att börja serva världens största havsvindpark, Hornsea 2, belägen utanför Storbritanniens Yorkshire-kust i Nordsjön, skriver Offshore Energy.

Esvagt och Ørsted har även beställt ett systerfartyg, som förväntas levereras 2026

Den metanoldrivna SOV är ett banbrytande projekt inom sjöfartssektorn. Fartyget, som är resultatet av ett samarbete mellan Esvagt och Ørsted, markerar en milstolpe i övergången till hållbara energikällor. Med hjälp av batterier och dual-fuel motorer som kan använda e-metanol, förväntas fartyget minska koldioxidutsläppen avsevärt.

E-metanol, som produceras från vindenergi och biogen kol, representerar en renare energikälla jämfört med traditionella fossila bränslen. Detta initiativ visar på möjligheterna att kombinera olika gröna teknologier för att uppnå betydande miljöfördelar inom industrin.

- Detta fartyg kommer att visa vägen för framtida sjöfartsprojekt och är ett konkret exempel på hur vi kan använda förnybara energikällor för att minska vår klimatpåverkan, fortsätter representanter från de involverade företagen.

Det nya fartyget kommer att spela en central roll i driften av Hornsea 2, världens största havsvindpark. Med kapacitet för 124 personer, är SOV designad för att stödja arbetet med att underhålla och optimera vindkraftverk till havs. Den nya tekniken kommer att förbättra effektiviteten och säkerheten för personalen ombord.

Framtida planer och ambitioner

Detta projekt är en del av en bredare strategi för att minska koldioxidutsläppen och främja användningen av förnybara energikällor inom alla delar av samhället. Genom att investera i avancerad teknologi och hållbara lösningar, hoppas Esvagt och Ørsted att inspirera andra aktörer inom industrin att följa deras exempel.

- Vi anser att framtiden för sjöfarten ligger i hållbara och innovativa lösningar, avslutar representanterna.

Sammanfattningsvis representerar sjösättningen av världens första metanoldrivna SOV ett stort steg framåt för hållbar sjöfart och visar potentialen för e-metanol som ett praktiskt och miljövänligt bränslealternativ.

Källa: Esvagt & Ørsted