Miljögodkännande klart för höghastighetsjärnväg i Kalifornien mellan San Francisco och Los Angeles

Bygget av California High-Speed Rail fortskrider. Foto: California High-Speed Rail Authority

Detta miljödokument täcker segmentet från Palmdale till Burbank för höghastighetsjärnvägen. Utöver Los Angeles kommer fas 1 av projektet även att sträcka sig till Anaheim, där sträckan mellan Los Angeles och Anaheim är den sista som väntar på miljögodkännande.

Styrelsens godkännande av den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen (EIR/EIS) för det 61 kilometer långa segmentet mellan Palmdale och Burbank är en nyckelmilstolpe i projektet. Detta segment kommer att möjliggöra en höghastighetsförbindelse mellan Antelope Valley och San Fernando Valley, vilket minskar resetiden till cirka 17 minuter vid hastigheter upp till 354 kilometer i timmen. Detta innebär en betydande förbättring jämfört med bilresor.

Viktig milstolpe för höghastighetsprojektet

- Detta är ett transformativt projekt för hela delstaten Kalifornien och godkännandet är en stor milstolpe när det gäller att koppla samman San Francisco med Los Angeles på mindre än tre timmar. Det är också transformativt för Los Angeles County, där Palmdale och Burbank nu kommer att kopplas samman på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt, säger Brian Kelly, VD för California High-Speed Rail Authority.

Klart för byggstart när finansiering är tillgänglig

Godkännandet av SR14A-alternativets linjeförslag, som delvis följer State Route 14 och sträcker sig cirka 61 kilometer, inkluderar cirka 48 kilometer tunnlar genom berg, varav 45 kilometer specifikt genom Angeles National Forest och San Gabriel Mountains National Monument. Detta alternativ minimerar påverkan på samhällen och miljön jämfört med andra alternativ.

- Dagens godkännande är mer än en historisk milstolpe – det överbryggar avståndet mellan Los Angeles och San Francisco. Vi uppskattar vårt team och dess outtröttliga stöd och samarbete med lokala och regionala myndigheter och intressenter när vi tillsammans arbetar för att förbättra transporten i Kalifornien för framtida generationer, säger styrelseordförande Tom Richards.

Framsteg och framtida planer

745 kilometer av höghastighetsjärnvägsprogrammet är nu fullt miljögodkända från Bay Area till Los Angeles County. Miljögodkännandet för sträckan mellan Los Angeles och Anaheim förväntas bli klart nästa år. Detta kommer att slutföra miljögodkännandet för hela 795 kilometer långa fas 1-systemet.

Samtidigt förlänger myndigheten de 191 kilometer som är under konstruktion till 275 kilometer framtida elektrifierad höghastighetsjärnväg från Merced till Bakersfield. För närvarande finns det mer än 25 aktiva byggarbetsplatser i Central Valley.

Om The California High-Speed Rail

The California High-Speed Rail är ett omfattande projekt som syftar till att förbättra transportnätet i Kalifornien genom att införa höghastighetståg som kan minska restiden mellan stora städer. Projektet, som initierades av California High-Speed Rail Authority, har som mål att skapa en snabb, effektiv och miljövänlig transportlösning. När hela fas 1 är färdig kommer höghastighetstågen att koppla samman San Francisco, Los Angeles och Anaheim, vilket kommer att revolutionera resandet i regionen.

Projektet innebär betydande investeringar i infrastruktur och teknik, inklusive byggandet av nya järnvägsspår, stationer och underhållsanläggningar. Genom att använda modern teknik och beprövade byggmetoder strävar myndigheten efter att minimera miljöpåverkan och maximera effektiviteten. Höghastighetsjärnvägen kommer att spela en viktig roll i Kaliforniens strävan efter hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.

Källa: California High-Speed Rail Authority