Upprättar grön sjöfartskorridor mellan Göteborgs Hamn och Belgien

DFDS-fartyg i Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs Hamn

Minst två fartyg drivna av ammoniak ska trafikera rorolinjerna mellan Göteborgs Hamn och de belgiska hamnarna i Gent och Zeebrugge före 2030.

Den gröna korridoren ska koppla samman elva europeiska länder genom sjö-, land- och järnvägsrutter från Norge i norr till Spanien i söder. Hamnarna i Göteborg, Gent och Zeebrugge är centrala i korridoren och redan idag viktiga transportnav för handeln mellan Nord- och Sydeuropa. Det är rederiet DFDS som står för den täta fartygstrafiken mellan hamnarna som idag har tio avgångar i veckan i vardera riktning.

Målet är att ha minst två ammoniakdrivna fartyg i drift i korridoren från 2030. Det som en del av DFDS ambition att ha sex fartyg med nära noll-utsläpp i drift till 2030.

– Fortsatt höjda ambitioner helt nödvändiga för sjöfartens omställning. Nu spänner DFDS bågen rejält och tar position som föregångare vilket är väldigt välkommet. Med tanke på DFDS täta anlöp i Göteborg innebär en omställning till ammoniak också en ordentlig reduktion av utsläppen i vårt hamnområde totalt sett, säger Patrik Benrick, chef för strategisk utveckling och innovation på Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande.