Nordisk jättefusion inom fastigheter - Logistea och KMC Properties går samman

Logistea och KMC Properties går samman och bildar ett ledande nordiskt fastighetsbolag inom logistik, lager och lätt industri. Foto: Foto: Logistea/arkivbild

Logistea AB och KMC Properties ASA har nått en överenskommelse om att förena sina krafter inom logistik, lager och lätt industri. Genom en transaktion där Logistea förvärvar all verksamhet i KMC Properties-koncernen mot nya aktier, planerar de att skapa ett dominerande nordiskt fastighetsbolag. Det nya bolaget, ska behålla namnet Logistea.

Uthyrningsbar yta och geografisk spridning

Det kombinerade fastighetsbeståndet omfattar 1,4 miljoner kvadratmeter fördelade på 145 fastigheter. Huvuddelen av tillgångarna är belägna i Sverige och Norge, med närvaro även i Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Polen.

Ekonomiskt och operativt

Det nya bolaget värderas till över 13 miljarder kronor med en årlig nettohyresintäkt på nästan 900 miljoner kronor och en direktavkastning på 6,9 procent. Över 97 procent av fastigheterna är uthyrda, med långa hyresavtal som i genomsnitt sträcker sig över 10 år och med huvuddelen av avtalen indexjusterade.

Ledning och framtida strategi

Efter fusionen kommer det nya fastighetsbolaget att driva en expansiv strategi genom capex-projekt, nyetableringar och förvärv. Förväntade operationella synergier beräknas uppgå till minst 14 miljoner kronor. Ledningen kommer att sammansättas av erfarna personer från både Logistea och KMC Properties, med Niklas Zuckerman som VD, Anders Nordvall som Vice VD och CIO samt Stig Wærnes som tillförordnad COO och Integration Manager.