Nya snabbtågsförbindelsen Oslo-Stockholm tar form - nya nodpunkter pekas ut

Stockholm Norvik Hamn. Foto: Stockholms Hamnar.

Europeiska Rådet har nyligen fastställt EU nya transeuropeiska transportnät (TEN-T), vilket markerar en betydande milstolpe för regionerna inom Mälardalsrådets samarbete "En Bättre Sits".

– Den internationella tillgängligheten är en förutsättning för välståndet i Stockholm-Mälarregionen och i förlängningen hela landet. Järnvägen, vägarna, hamnarna och flyget måste hänga ihop. Förutom transportflödena i nord-sydlig riktning är det glädjande att Oslo-Stockholm uppmärksammas som en viktig transportkorridor i EU, säger Jens Sjöström, investeringsregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Prioriterade stråk för hållbara transporter

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) definierar huvudkorridorer för järnväg, väg och sjöfart över hela EU, med mål att främja snabb och miljövänlig transport längs dessa sträckor. Den reviderade TEN-T-förordningen ställer krav på Sveriges infrastrukturplanering och identifierar viktiga "urbana noder" inom transportnätet, vilka prioriteras av EU och kan söka finansiering från unionen. I Stockholm-Mälarregionen inkluderas nu Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala och Västerås som nya nodpunkter, tillsammans med Stockholm och Örebro (Hallsberg) som tidigare pekats ut.

– Svaret på hur Stockholm-Mälarregionen ska utvecklas kan aldrig vara minskad rörlighet. Det är en styrka att våra sju län har gått samman i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits för att tala med en röst om hur vi ser på utvecklingen av EU:s transporter, säger Kristoffer Tamsons, regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits.

En gemensam röst för framtidens transporter

De sju regionerna som samarbetar inom Mälardalsrådet och "En Bättre Sits" har enats om att påverka utformningen av EU transporter genom TEN-T-förordningen. Deras mål är att säkerställa att hela Stockholm-Mälarregionen integreras i EUprioriterade transportnät, samtidigt som man stöder sammanlänkningen av Östersjöns och Mälarens transportvägar med nyckellänkar som Södertälje och Stockholm-Norvik i Nynäshamn. Dessutom betonas behovet av att accelerera klimatarbetet för att uppnå målen i Parisavtalet.

– För att nå klimatmålen och öka tillväxten måste rätt satsningar göras på infrastrukturen. Den uppdaterade TEN-T-förordningen ställer både krav på regeringen i infrastrukturplaneringen och sätter våra kommuner som Eskilstuna, Södertälje och Västerås på kartan så att pengar kan sökas från EU, säger Monica Johansson, regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits.