Strategisk expansion i nordisk sjöfart

Danska DFDS säljer färjelinjen Köpenhamn-Frederikshavn-Oslo till svenska Gotlandsbolaget men fortsätter driften av färjorna fram till den 31 oktober. Foto: DFDS

I en nyligen genomförd affär har svenska Gotlandsbolaget förvärvat färjelinjen Köpenhamn-Frederikshavn-Oslo från det danska rederiet DFDS. Köpesumman uppgår till cirka 400 miljoner danska kronor. I köpet ingår två bil- och passagerarfärjor samt en verksamhet som sysselsätter omkring 800 personer.

Denna affär kommer att fördubbla antalet anställda i Gotlandsbolaget och markerar ett viktigt steg i bolagets expansionsstrategi inom sjöfarten, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Dansk-svensk färjelinje från DFDS byter ägare

Gotlandsbolaget, som är känt för sin verksamhet kring färjetransporter till och från Gotland, ser detta köp som en möjlighet att bredda sin närvaro inom den nordiska sjöfartsmarknaden. För DFDS del ligger fokus på att överlåta verksamheten till en aktör som har ett starkt intresse av att vidareutveckla kryssningstrafiken på denna rutt. DFDS kommer att fortsätta driva färjorna fram till den 31 oktober, då övergången till de nya ägarna blir officiell.

Den här affären är inte den första där dansk färjetrafik övergår i svenska händer. För drygt tre år sedan förvärvade det svenska riskkapitalbolaget EQT danska Molslinjen, som driver flera inrikes färjelinjer i Danmark samt internationella linjer till Bornholm, Skåne och Tyskland.

Större roll

EQT har sedan dess utvidgat sin portfölj genom förvärv av det norska rederiet Torghatten samt Forseas färjor mellan Helsingborg och Helsingör, vilka nu går under namnet Öresundslinjen. Molslinjen och Torghatten är en del av EQT:s norska holdingbolag, Nordic Ferry Infrastructure.

Detta senaste förvärv av Köpenhamn-Frederikshavn-Oslo linjen av Gotlandsbolaget illustrerar en växande trend där svenska aktörer spelar en allt större roll i den nordiska färjemarknaden. Denna utveckling pekar på en stärkt position för svenska företag inom regional sjöfart och infrastruktur.

Källa. Öresunds News