Arla fyrdubblar sin eldrivna fordonsflotta

Historisk satsning på fossilfritt. Foto: Arla

Bondeägda Arla fyrdubblar nu antalet ellastbilar i sin fordonsflotta. Inom de närmaste veckorna kommer 15 nya eldrivna distributionsbilar att rulla ut på vägarna, för att fylla matbutikernas hyllor med mejeriprodukter.

Arla blev 2018 först i Sverige med att ställa om alla egna transporter till fossilfria drivmedel. Nu tas ytterligare ett stort steg framåt med 15 nya eldrivna lastbilar som kommer ut på vägarna de närmaste veckorna.

"För oss stannar inte hållbarhetsresan inom logistik vid fossilfria transporter. Lika viktigt är att bidra till bättre luftkvalitet och minskat buller", säger Malin Leander, logistikdirektör på Arla.

Hon berättar att företaget förra året introducerade 19 nya lastbilar som drivs på biogas från kogödsel och att de i år satsar stort på elektrifiering. Båda alternativen har sina fördelar och behövs för att klara den gröna omställningen.

Nyligen tog matbutiker i Tranås emot mejeriprodukter från Jönköpings mejeri levererade med en eldriven distributionsbil. Inom kort kommer ytterligare 14 ellastbilar att tas i bruk i Stockholm, Göteborg och Jönköping. De nya ellastbilarna är av modellen Volvo FM Electric. Med dessa fordon fyrdubblar Arla sin elflotta från fem till tjugo lastbilar. Förutom dessa har fordonsflottan 50 biogaslastbilar och cirka 260 bilar som drivs med fossilfri biodiesel.

Alla företagets egna tunga transporter i Sverige är fossilfria sedan 2018. Globalt siktar företaget på att nå samma mål senast 2030. Att konvertera mjölk- och distributionslastbilar till fossilfria lösningar och minska körsträckorna genom att optimera rutterna är viktiga delar i Arlas övergripande mål att minska utsläppen i hela produktionskedjan med 63 procent till 2030, jämfört med 2015.