Spårmätningsvagn Meeri övervakar Finlands järnvägar - lasersensorer avslöjar spårfel

Spårmätningsvagnen Meeri i Torneå, Finland. Foto: Wikipedia Common, kredit: Methem (Mikko J. Putkonen)

Finlands 6 000 kilometer långa järnvägsnät övervakas av Meeri-mätningsvagnen. Vagnen är utrustad med 14 mätinstrument som upptäcker allt från saknade spikfjädrar till slitna kontaktledningar.

När Meeri-radantarkastusvaunu lämnar Helsingfors centralstation mot Esbo börjar mätdata flöda till sex skärmar framför mätningsteknikern.

Viktiga mätningar

För järnvägssäkerheten är mätning av spårgeometri avgörande. Detta inkluderar spårvidd, lutning och eventuella snedvridningar. Under vagnen arbetar ett spårgeometrimätsystem som granskar rälsprofilen. En laserstråle lyser upp rälsen, kameror fångar upp det reflekterade ljuset och en algoritm omvandlar det till numerisk data.

Samtidigt övervakar en yta av inertia samt accelerometrar på chassit och boggierna vagnens rörelser. Meeri upptäcker även de minsta avvikelserna i spåret.

Meeri-mätningsvagnen har tillverkats och drivs av det italienska företaget Mermec. En regionschef pekar på en av skärmarna där spårvidd, snedvridning, lutning samt vertikal och horisontell geometri visas i realtid. Alla kurvor ligger inom normala gränser, vilket innebär att det inte finns någon omedelbar anledning till oro.

Potentiella faror och problem

Den ständiga belastningen från tågtrafiken finfördelar ballast och sliter på rälsen. I Finland påverkas spårstrukturen också av tjälen. Allvarliga avvikelser i spårgeometrin kan i värsta fall leda till att ett tåg spårar ur, medan mindre avvikelser kan orsaka obehag för passagerarna och ökat underhållsbehov för tågoperatörerna.

Mätningsvagnen avslöjar på ett tillförlitligt sätt begynnande problem. Vagnen, som togs i bruk 2019, har moderniserat järnvägsinspektionen i Finland. Meeri kan inspektera spåren i hastigheter upp till 160 kilometer i timmen samtidigt som den rör sig bland annan trafik.

Under den 80 ton tunga mätningsvagnen beter sig rälsen som i verkliga förhållanden, och resultaten är mer exakta när mätningarna görs på belastade spår.

Övriga infrastrukturfordon på finska järnvägar

Förutom Meeri-radantarkastusvaunu används flera andra specialfordon för att underhålla och inspektera järnvägsnätet i Finland. Till exempel finns det spårslipmaskiner som används för att slipa rälsens yta för att förhindra slitage och förlänga rälsens livslängd. Dessa maskiner avlägsnar mikroskopiska ojämnheter och säkerställer att tågen kan köra smidigt och säkert.

Ballastplogar är ett annat viktigt fordon som används för att justera och rengöra ballast, vilket är det stenmaterial som används för att stabilisera rälsen. Rengöring och justering av ballast är avgörande för att bibehålla spårets stabilitet och säkerhet.

Spårsvetsmaskiner används för att sammanfoga rälsavsnitt och eliminera skarvar som kan orsaka vibrationer och slitage. Svetsning säkerställer en jämn och hållbar yta för tågen att köra på, vilket minskar underhållsbehovet och förbättrar tågens prestanda.

Dessa specialiserade fordon spelar en kritisk roll i att säkerställa säkerheten och effektiviteten hos Finlands järnvägsnät. Genom att använda avancerad teknologi och noggranna inspektioner kan potentiella problem upptäckas och åtgärdas i tid, vilket minskar risken för olyckor och förbättrar den övergripande tillförlitligheten hos järnvägssystemet.

Källa: Tekniikan Maailma