Upphandling av Göteborgs Hamns bilterminal

Bilterminalen i Göteborgs Hamn. Bild Göteborgs Hamn AB

Logent Ports and Terminals har framgångsrikt drivit Göteborgs Hamns bilterminal sedan 2011. Avtalet löper ut 2026, och Göteborgs Hamn AB har nu börjat processen för att hitta en ny operatör för Sveriges största bilhamn.

Antalet hanterade fordon har ökat med nästan 100 000 enheter sedan Logent Ports and Terminals tog över år 2011, vilket innebär en ökning med cirka 60 procent på 15 år. Under bara 2023 ökade fordonsvolymerna i hamnen med 14 procent.

Trots årliga variationer visar den långsiktiga trenden en tydlig ökning. Hamnens infrastruktur har utvecklats både på land- och sjösidan, samtidigt som närheten till Volvobolagen, vars huvudkontor och en stor del av den globala produktionen finns bara en kort sträcka bort, har bidragit till framgången.

– Men den här ökningen över kaj hade trots allt varit omöjlig om inte Logent hade svarat upp med ett bra, konkurrenskraftigt erbjudande, så de har stor del i att vi idag kan titulera oss Sveriges största bilhamn, säger Magnus Nordfeldt, Head of Business Area Cargo på Göteborgs Hamn AB.

Med ett avtal som löper ut 2026 är det dags att upphandla kommande period.

– Vi ser ett stort intresse så här långt och hoppas förstås på att så många kompetenta operatörer som möjligt ger sig in i matchen. Det finns en stor marknadspotential. Idag har hamnen cirka 36% av den svenska fordonsmarknaden, och vi ser fram emot att arbeta för en fortsatt ökning av den siffran tillsammans med kommande koncessionstagare.

I upphandlingsdokumenten med sista ansökningsdatum 10 juni 2024 framgår att den kommande koncessionen har en avtalsperiod på minst sju år. Avtalets längd beror främst på operatörens investeringsvilja. Ju större investeringar denne är villig att göra, desto längre avtal är hamnbolaget berett att erbjuda. Hamnbolaget uppskattar det årliga värdet till cirka 100 miljoner kronor.

Utöver lastning och lossning av fordon måste terminaloperatören också erbjuda PDI (Pre Delivery Inspection) av fordon samt möjligheter att hantera vissa projektlast och High & Heavy-gods.

– Utöver det har den kommande operatören stora möjligheter att skapa och utveckla sin egen affär med utveckling av nya transportupplägg, produktområden och kundsegment, självklart med stöttning från Göteborgs Hamn AB, säger Magnus Nordfeldt.

b
Magnus Nordfeldt, Head of Business Area Cargo på Göteborgs Hamn AB. Foto: Göteborgs Hamn AB.