Volvo utvecklar vätgasdrivna lastbilar

Volvo testar redan bränslecellselektriska lastbilar där el genereras ombord på lastbilen via bränsleceller. Foto: Volvo

Volvo Lastvagnar utvecklar lastbilar som använder vätgas i förbränningsmotorer. Tester på väg för dessa lastbilar ska börja 2026, med planerad kommersiell lansering mot slutet av årtiondet.

De vätgasdrivna lastbilarna är särskilt lämpliga för långa sträckor och områden med begränsad laddinfrastruktur. Bolaget planerar att starta tester med utvalda kunder 2026 och lansera lastbilarna på marknaden mot slutet av årtiondet. För närvarande genomförs tester både i labbmiljö och i fordon.

– Lastbilar där den traditionella förbränningsmotorn finns kvar, men körs på vätgas, kommer att ha samma prestanda och tillförlitlighet som våra diesellastbilar, men med den extra fördelen av möjlighet till nettonollutsläpp av CO2*. De kommer att bli ett värdefullt komplement till våra batterielektriska lastbilar som har funnits på marknaden i flera år, säger Jan Hjelmgren, global produktchef och ansvarig för kvalitet på Volvo Lastvagnar.

Lastbilarna har förbränningsmotorer och drivs med grön vätgas och använder förnybar HVO som antändningsbränsle, kan ge nettonollutsläpp av CO2. Enligt de nya EU-standarderna för CO2-utsläpp kategoriseras dessa fordon som ZEV (Zero Emission Vehicles).

– Det är tydligt att flera tekniker krävs för att minska koldioxidutsläppen från tunga transporter. Vi har en global verksamhet och behöver erbjuda våra kunder många olika lösningar för att sänka koldioxidutsläppen. Kunderna kan välja lösning baserat på transportuppdrag, tillgänglig infrastruktur och pris på grön energi, säger Jan Hjelmgren.

Volvos vätgasdrivna lastbilar kommer att använda HPDI-teknik för högre effektivitet. Bolaget har tecknat ett avtal med Westport Fuel Systems för att etablera ett samriskbolag för att utnyttja denna teknik. Starten för samriskbolagets verksamhet planeras under andra kvartalet 2024, förutsatt att transaktionen slutförs och alla nödvändiga godkännanden erhålls.

FAKTA

  • De vätgasdrivna lastbilarna kommer att ha en jämförbar räckvidd med många diesellastbilar, beroende på transporttyp.
  • På grund av låga CO2-utsläpp kategoriseras dessa lastbilar som "Zero Emission Vehicles" enligt nya EU-standarder för CO2-utsläpp.
  • Förbränningsmotorer med vätgasdrift kommer också att ha små utsläpp av kväveoxider och partiklar.
  • Vätgas kan användas för att driva bränslecellslastbilar, vilka inte har några avgasutsläpp utan endast släpper ut vattenånga.

*Från källa till hjul (Well-to-wheel)