Utmaningar och lösningar i fokus på Nordic Green Transport Forum i Göteborg

Från vänster: Tommaso Selleri, expert på klimatförändringar, energi och transport vid Europeiska miljöbyrån, Anna Engblom, Chief Operating Officer och Senior Adviser vid Greater Copenhagen, Niels Buus Kristensen, medordförande för det danska rådet för klimatförändringar och senior ekonom vid det norska centret för transportforskning, och Sveinung Oftedal, Specialist Director vid Norges klimat- och miljödepartement och ordförande för IMO Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships. Foto: Nordisk Energiforskning

En grön omställning av transportsektorn är av monumental betydelse för att realisera nationella och globala klimatmål. Vid det Nordiska gröna transportforumet i Göteborg den 7 maj samlades närmare hundra intressenter från olika bakgrunder för att diskutera vägen framåt.

I centrum stod behovet av att främja hållbara energilösningar och effektiva transportsystem för att möjliggöra denna omställning. Deltagarna lyfte fram vikten av nordiskt samarbete som en central del i att driva fram denna förändring, där synergier och gemensamma mål kan leda till betydande framsteg.

Under forumet betonades flera prioriterade områden för att främja grön transport, inklusive elektrifiering av fordon, främjande av digitalisering inom transportsektorn, och utveckling av infrastruktur för hållbara och klimatneutrala städer. Diskussionerna kretsade även kring behovet av strategisk fordonsforskning och innovation, samt främjande av hållbara batterivärdekedjor och fossilfri luftfart och sjöfart.

b
Nina Egeli, Senior Innovation Adviser vid Nordic Innovation. Foto: Nordisk Energiforskning 
b
Karen Ellemann, Generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. Foto: Nordisk Energiforskning 

Deltagarna identifierade också utmaningar som behöver hanteras, såsom ökad efterfrågan på transport i kombination med behovet av att minska växthusgasutsläpp. Det framhölls att en snabbare skalning av hållbara lösningar är nödvändig för att möta dessa utmaningar och att digitalisering kan spela en viktig roll för att optimera transportsektorn.

Efter diskussionen om den gröna omställningen av transportsektorn, presenterades resultat och framsteg från olika projekt inom ramen för det Nordiska gröna transportforumet. Dessa projekt syftade till att främja innovation och samarbete för att påskynda övergången till en mer hållbar transportsektor.

Avslutningsvis betonades vikten av att fortsätta driva fram gröna transportlösningar genom en enhetlig och progressiv politik och regelverk. Det poängterades att de nordiska länderna har en unik möjlighet att agera som föregångare genom att anta progressiva policys och skapa en gynnsam miljö för grön mobilitet.

Genom att fokusera på samarbete, innovation och politisk vilja är målet att de nordiska länderna ska fortsätta att vara ledande aktörer i den gröna omställningen av transportsektorn och därigenom bidra till att uppnå globala hållbarhetsmål.

b
 Från vänster: Hilda Rømer Christensen, Professor och Lektor vid Köpenhamns universitet, Jon Björn Skúlason, Verkställande direktör vid Icelandic New Energy, Eirill Bachmann Mehammer, Uppdragsledare och Senior konsult vid DNV, Juho Kostiainen, Projektledare vid Mobility Lab Helsinki, och Eric Lithun, VD för Elfly. Foto: Nordisk Energiforskning 
b
Från vänster: Rebecca Cavicchia, Senior Research Fellow vid Nordregio, Ditte Stiler, Högre administrativ tjänsteman vid Nordic Energy Research, Erling Gjerde Førland, Kommunikationspraktikant vid Nordic Energy Research, Hege Guttormsen, Innovationsrådgivare vid Nordic Innovation, Karen Ellemann, Generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, Nina Egeli, Senior Innovation Adviser vid Nordic Innovation, Elina Sjölinder, Kommunikationsrådgivare vid Nordic Energy Research, Klaus Skytte, VD för Nordic Energy Research, Lisa Rohrer, Projektledare och forskningsfellow vid Nordregio, och Sara Melander, Kommunikations- och forskningsassistent vid Nordregio. Foto: Nordisk Energiforskning