SLP förvärvar logistikfastighet i Eskilstuna

Det årligt hyresvärdet uppgår till 8,9 mkr vilket innebär en hyra om ca 635 kr per kvadratmeter. Foto: SLP

Fastighetsbolaget SLP har nyligen förvärvat och tagit över ägandet av en fullt uthyrd fastighet belägen i  Eskilstuna. Fastigheten har en en uthyrningsbar yta på 14 000 kvadratmeter.

Senior Material AB är hyresgäst och avtalet är ett fullt indexerat triple-net-avtal som sträcker sig till februari 2033. Den årliga hyran är på 8,9 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 635 kronor per kvadratmeter.

Vi är mycket glada över att genomföra förvärvet av en fullt uthyrd logistikfastighet med ett långt hyresavtal som förlänger vår genomsnittliga hyresduration och som dessutom har förädlingspotential. Vi kommer bland annat att installera solceller och initiera miljöcertifiering av byggnaden”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett överenskommet fastighetsvärde om 137 mkr från säljaren Nyfosa. Transaktionen finansieras med egna medel.