Ny statistik - Kollektivtrafiken i Sverige drivs nästan helt på el

Regional- och pendeltågstrafiken drivs så gott som helt med el. Foto: Svensk Kollektivtrafik

Organisationen Svensk Kollektivtrafik har nyligen presenterat ny statistik angående drivmedel i Sveriges kollektivtrafik som visar att nästan hela kollektivtrafiken i Sverige snart är helt fri från fossila bränslen. 

Hela 95 procent av busstrafiken drivs på förnybara drivmedel eller el. Regional- och pendeltågstrafiken är nästan helt elektrifierad, medan spårvagnar och tunnelbanor enbart använder el som sin primära energikälla. Det är nu av yttersta vikt att öka kollektivtrafikens andel av den totala transportmarknaden för att minska utsläppen inom transportsektorn.

– De regionala kollektivtrafikmyndigheternas klimatarbete visar att det går att ställa om till fossilfritt och göra stora minskningar av klimatutsläppen, kommenterar Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Till 2030 ska transportsektorns utsläpp minska med 70 procent jämfört med 2010. Kollektivtrafiken uppfyllde sin del av målet redan för flera år sedan.

– Eftersom kollektivtrafiken har så låga utsläpp gäller det nu att öka kollektivtrafikens marknadsandel för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser, fortsätter Johan Wadman.

Svensk Kollektivtrafik har utarbetat ett 40-punktsprogram för att minska växthusgasutsläppen genom att öka andelen kollektivtrafik, och de har presenterat konkreta politiska förslag till riksdagen, regeringen och kommunerna.

Bland förslagen ingår:

  • Avskaffande av förmånsskatten på månads- och årskort för kollektivtrafiken.
  • Ersättning av reseavdraget med en skattereduktion för arbetsresor som är neutral gentemot färdmedel.
  • Ökat underhåll av de banor som är avgörande för pendel- och regionaltågstrafiken.
  • Införande av statligt stöd för lokal och regional kollektivtrafik i nya bostadsområden.

– Det är klimateffektivt att resa tillsammans. Kollektivtrafiken kommer fortsätta att minska utsläppen även när trafiken är helt elektrifierad eftersom elförbrukningen och antalet fordon minskar när fler reser tillsammans. Varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar utsläppen, framhåller Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik.

Källa: Svensk Kollektivtrafik