Peter Gisel-Ekdahl - PostNords nya vd

Peter Gisel-Ekdahl. Foto: PostNord Sverige

Peter Gisel-Ekdahl tar över som VD för PostNord Sverige den 3 juni 2024. Han kommer från Envirotainer med gedigen erfarenhet inom internationellt ledarskap och affärstransformation.

Innan detta uppdrag ledde han verksamheten hos Envirotainer, ett globalt specialfraktföretag, och har även haft betydande positioner hos Munters, ett framstående företag inom luftbehandling. 

– Efter en omfattande rekryteringsprocess är vi glada att kunna välkomna Peter Gisel-Ekdahl som ny vd för PostNord Sverige. Vi får en mycket erfaren och framgångsrik ledare med ett starkt kundfokus och goda meriter från stora bolag med verksamhet och försäljning på globala marknader, säger Annemarie Gardshol, vd PostNord Group. 

– Peter har i sina tidigare roller visat prov på en god strategisk förmåga som i kombination med ett inkluderande och värderingsstyrt ledarskap bidrar till att skapa lönsam tillväxt. Han kommer med sin bakgrund och breda erfarenhet från förändringsledning att ytterligare stärka våra tre affärsområden i Sverige, vårt nordiska affärsfokus och våra medarbetare i Sverige under den fortsatta transformationsresan, fortsätter Annemarie Gardshol.    

– Jag ser fram emot att fortsätta den viktiga transformationsresa som Sverige befinner sig på samt bidra till det pågående arbetet med den nordiska strategin. PostNord är en av Sveriges största arbetsgivare och jag är mycket hedrad över att ta över rollen som vd i ett läge med både utmaningar och stora möjligheter. PostNord har med sitt starka kundfokus alla förutsättningar för att lyckas med planen för lönsam tillväxt, säger Peter Gisel-Ekdahl.   

Ylva Ekborn, som de senaste sex månaderna varit tillförordnad vd för företaget, återgår nu till sin ordinarie tjänst som chef för PostNord Accelerate, där PostNord Strålfors och PostNord TPL ingår. 

Peter Gisel-Ekdahl är född 1970 och har utbildningar från Kungliga Tekniska högskolan och Copenhagen Business School. Peter tillträder som vd den 3 juni och kommer att ingå i koncernledningen.