Rail Balticas franska partnerskap lyfter stort infrastrukturprojekt

Så här kommer Rail Balticas passagerartågterminal i Tallinn att se ut när den är färdigställd. En internationell arkitekttävling hölls 2019 för designen av Tallinns passagerarterminal för Rail Baltic, som vanns av ett gemensamt bidrag från Zaha Hadid Architects och den estniska motsvarigheten ESPLAN OU. Illustration: Rail Baltica.

Det fransk-lettiska affärsforumet i Riga den 22 maj sätter strålkastaren på det stora infrastrukturprojektet Rail Baltica. Evenemanget samlar över 160 ledare och politiker från byggnads-, transport-, försvars- och förnybar energisektor för att utforska nya affärsmöjligheter och stärka samarbetet mellan Frankrike och Lettland.

Forumet, arrangerat av Lettlands investerings- och utvecklingsbyrå (LIAA) tillsammans med den franska ambassaden i Lettland och de franska utrikeshandelsrådgivarna i Baltikum (CCEF), ämnar främja samarbete och investeringar i regionen. Diskussioner kommer att beröra Rail Balticas framsteg och framtidsutsikter, Lettlands försvarsindustriella initiativ samt strategier för implementering av förnybar energi.

Viktiga ekonomiska band

Frankrike är en betydande ekonomisk partner för Lettland, och handeln har ökat inom områden som maskinteknik, elektrisk utrustning och träbearbetning. Under 2023 nådde exporten av varor och tjänster till Frankrike 674,8 miljoner euro, en ökning med nio procent från föregående år.

Franska företag spelar central roll i Rail Baltica

Franska företag är djupt involverade i Rail Baltica-projektet, som syftar till att integrera Baltikum i det europeiska järnvägsnätverket. Denna utveckling av förnybar energi i Lettland erbjuder ytterligare möjligheter till långsiktigt samarbete mellan länderna, enligt Iveta Strupkāja, tillförordnad chef för LIAA.

Två panelsamtal belyser projektets mångfasetter

Forumet kommer att inkludera två paneler som fokuserar på olika aspekter av Rail Baltica-projektet. Den första panelen behandlar projektets övergripande plan och tidslinje, inklusive huvudlinjens konstruktion och kommande upphandlingar. Den andra panelen diskuterar de största utmaningarna för 2024 och framåt, såsom station- och infrastrukturhantering samt finansierings- och upphandlingsutsikter.

Betydande närvaro och nya affärsmöjligheter

Rail Baltica-projektet representerar betydande affärsmöjligheter i regionen, och redan nu samarbetar flera franska företag med projektet. Dessa inkluderar bland annat detaljerad teknisk design för järnvägen i den centrala sektionen (LV) av EGIS Rail SA, DB Engineering och Olimps, samt ingenjörskonsultation och byggnadstillsyn för Riga järnvägsbro, upphöjning och centrala passagerarstationskomplex av Egis Rail SA, DB Engineering & Consulting och Egis Batiments International.

Nätverkande och affärsmöjligheter

Deltagarna kommer att ha möjlighet till B2B-matchning, vilket erbjuder ett värdefullt tillfälle att knyta kontakter med potentiella affärspartners, leverantörer och investerare.

Källa: Rail Baltica