Ny tidsplan för digitalt signalsystem i Östdanmark

Det nya signalsystemet representerar en avancerad integrering av tåg, vägkorsningar, spår och trafikstyrning i ett sammanhängande system. Foto: Banedanmark

Efter en period av förseningar och utmaningar i utrullningen av det nya digitala signalsystemet i Östdanmark har Banedanmark och leverantören Alstom presenterat en reviderad tidsplan. Planen tar hänsyn till ny infrastruktur och syftar till att färdigställa installationen av systemet på alla statliga sträckor till år 2033.

Banedanmark har under de senaste åren ersatt föråldrade signalsystem längs med järnvägen för att förbättra punktligheten och minska förseningarna. I S-tågsnätet i Köpenhamn fullbordades detta arbete redan år 2022, med en punktlighet på nästan 97 procent, vilket placerar den bland de bästa stadstågsystemen i världen. I Västdanmark har flera sträckor redan fått det nya systemet, och arbetet förväntas vara klart i Jylland år 2027.

Utmaningar och lösningar i Östdanmark

I Östdanmark har framstegen bromsats på grund av tekniska och logistiska svårigheter, vilket har orsakat förseningar i utrullningen på vissa sträckor. Tillsammans med detta har flera stora infrastrukturprojekt behövt integreras i planeringen, inklusive Femern Bält-tunneln, Ny Bane över Vestfyn och kapacitetsutvidgningen vid Ringsted. Dessa faktorer har drivit fram utvecklingen av en ny genomförandeplan, som nu fastslår att signalsystemet helt ska vara implementerat år 2033.

Fördelar med det nya systemet

Genom att ersätta gamla säkerhetssystem och signaler längs spåren med digitala signaler som visas direkt på lokförarens skärm, förbättras både effektiviteten och säkerheten. Det nya systemet möjliggör en mer precis övervakning av tågtrafiken från Banedanmarks trafikcentral, vilket bidrar till färre förseningar och högre kapacitet på järnvägsnätet.

Framsteg och framtidsutsikter

Projektet förväntas inte bara förbättra punktligheten utan även öka kapaciteten på järnvägsnätet, vilket är en avgörande faktor för att möta framtida transportbehov i Danmark. Med de planerade uppgraderingarna strävar Banedanmark efter att skapa en robust infrastruktur som kan hantera både nuvarande och framtida transportflöden effektivt.

Källa: Banedanmark