Deutz AG står inför strategiska förändringar inom framtidens drivteknik

För närvarande ligger Deutz AG:s operativa vinstmarginal (EBIT) på 6,1 procent, med ett mål om att nå åtta procent efter 2025. Foto: Deutz AG

Motortillverkaren Deutz AG genomgår strategiska förändringar för att stärka sin position inom framtidens energilösningar, medan bolaget fortsätter att investera i traditionella förbränningsmotorer.

Under bolagets kommande årsstämma aviserar Deutz AG:s VD, Sebastian Schulte, en ny inriktning för företagets innovationsarbete. Enligt Schulte kommer en ny affärsenhet att bildas för att utveckla vätgasdrivna förbränningsmotorer och andra renare teknologier, vilket markerar en tydlig avskiljning från företagets traditionella dieselbaserade kärnverksamhet.

Detta initiativ representerar en väsentlig del av Deutz AG:s satsning på teknologier där företaget har ett ledande kunnande, speciellt inom vätgasdrivna lösningar där företaget siktar på att vara pionjärer.

Satsning på renare teknik under ekonomisk press

Trots att majoriteten av Deutz AG:s intäkter fortfarande kommer från försäljningen av diesel- och bensinmotorer, har företaget investerat nästan en tredjedel av sin forsknings- och utvecklingsbudget på nya teknologier. Dessa investeringar har inte ännu genererat avsevärda intäkter, vilket har lett till kritik från vissa investerare.

2017 förvärvade Deutz motorproducenten Torqeedo, men sålde senare verksamheten till Yamaha på grund av brist på synergieffekter med kärnverksamheten. VD Schulte betonar att framtida satsningar inom batteriteknik kommer att fokusera mer på samarbeten än intern utveckling.

Potential och utmaningar med vätgasteknik

Vätgasmotorerna betraktas som en lovande satsning, men ännu inte fullt lönsam som en del av Deutz AG:s framtida portfölj. Efterfrågan på vätgasdrivna lösningar ökar, som visas av en stor order från Kina på över 100 H2-generatoraggregat. Detta antyder att tekniken kan ha större relevans för företagets framtid jämfört med batteridrivna system.

Företagets ledning ser stora möjligheter med vätgastekniken och planerar att fortsätta utvecklingen av dessa system. Samtidigt förväntas det ta tid innan dessa innovationer bidrar positivt till företagets lönsamhet.

Framtidens drivteknik och marknadsförväntningar

Schulte understryker att företagets framtidsutsikter för traditionella förbränningsmotorer är långsiktiga, med scenarion som sträcker sig in på 2040- och 2050-talen. Han förutser att både förbränningsmotorer och alternativa drivlösningar kommer att spela en viktig roll i företagets framtida verksamhet.

Deutz AG fortsätter att möta ekonomiska utmaningar med en nedgång i efterfrågan, vilket påverkar företagets kortfristiga ekonomiska resultat. Men ledningen är optimistisk om en återhämtning senare under året, drivet av förväntade räntesänkningar. 

Källa; Handelsblatt