Möjliga åtal väntar Boeing efter 737 Max-olyckorna

Några av de tiotals Boeing 737 MAX-flygplan som inte levererats och som parkerats vid Boeing Field i Seattle, USA efter att modellen stoppats, 2019. Bilden är tagen från South Park Bridge. Foto: Wikipedia Common, Kredit: CC BY-SA 4.0.

Enligt uppgifter från det amerikanska justitiedepartementet kan flygplanstillverkaren Boeing komma att straffrättsligt åtalas för två dödliga olyckor med flygplanstypen 737 Max år 2018 och 2019. Boeing anklagas för att inte ha följt bestämmelserna i en tidigare överenskommelse som skulle skydda företaget från åtal gällande dessa olyckor.

Brister i internkontroll

Justitiedepartementet menar i ett uttalande att Boeing inte lyckats utveckla, implementera och upprätthålla ett program för att förebygga och upptäcka brott mot amerikanska bedrägerilagar. Om Boeing bevisas ha brutit mot dessa villkor kan företaget bli åtalat för varje brott mot federal lag som är kopplat till olyckorna.

Dödsolyckor 2018 och 2019

Boeing hävdar, enligt nyhetsbyrån AFP, att man följt villkoren i överenskommelsen. Under de två krascherna, som ägde rum i Indonesien och Etiopien under oktober 2018 och mars 2019, omkom totalt 346 personer. Utredningar har pekat på ett mjukvaruproblem som oavsiktligt påverkade piloternas styrning av flygplanen. Boeing kritiserades även för att ha undvikit särskild utbildning för mjukvaran när flygplanstypen certifierades.

Ekonomiskt bakslag för Boeing

Sedan olyckorna har Boeing varit i en kontinuerlig kris. Ett flygförbud som varade i över tjugo månader för 737 Max-serien, samt problem med andra modeller, har satt Boeing långt efter sin huvudkonkurrent Airbus.

Nyliga incidenter och utredningar

Tidigare i år hamnade Boeing återigen i blåsväder efter en incident med ett nästan nytt flygplan av typen Boeing 737-9 Max från Alaska Airlines, där en del av flygplanskroppen brast kort efter start. Trots potentiellt allvarliga följder, var ingen passagerare allvarligt skadad eftersom de närliggande sätena var tomma och planet inte hade nått hög höjd. Efter detta inledde den amerikanska regeringen en utredning och luftfartsmyndigheten FAA krävde att Boeing skulle lägga fram en plan för att förbättra kvalitetskontrollerna.

Utsikter och åtgärder

FAA har också tillfälligt stoppat Boeings planer på att öka produktionen av 737 Max-flygplanen, i väntan på ytterligare granskning och säkerhetsförbättringar. Detta markerar ytterligare en svårighet i företagets försök att återhämta sig från de pågående kriserna.

Källa: Frankfurter Allgemeine Zeitung